ESG.jpg

Strategia ESG

Korzyści [Dla młodych - Strategia ESG]

 • Środowisko (E)

  Zrównoważone finansowanie, wymiana źródeł ciepła, OZE oraz digitalizacja procesów.

 • Społeczeństwo (S)

  Zrównoważony rozwój w centrum organizacji, odpowiedzialność za edukację oraz dobór klientów do współpracy według kryteriów ESG.

 • Zarządzanie (G)

  Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem, ustanawiając ryzyko ESG w modelu trzech linii obrony w organizacji.

STRATEGIA ESG Banku Spółdzielczego we Wschowie na lata 2024-2027

W ramach strategii ESG na lata 2024-2027 opartej na wybranych celach Agendy 2023
Bank Spółdzielczy we Wschowie stawia na rozwój trzech filarów biznesowych, gdzie zrównoważony rozwój został wpisany w strategię i model biznesowy Banku. (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie)

Filary Strategii ESG

Filary Strategii ESG Banku Spółdzielczego we Wschowie oparte zostały na Agendzie 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r. i stanowi uniwersalny, ambitny plan rozwoju dla świata. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ, tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań.

esg

 

Przyjęcie Agendy 2030 oznacza utożsamienie się Banku z jej 17 celami zrównoważonego rozwoju dla świata przyjętymi przez społeczność międzynarodową. Poprzez realizację działań CSR – Bank przyczynia się do realizacji 8 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, których ekspozycja została przypisana do działań w obszarze rynku, miejsca pracy, środowiska i społeczeństwa.

 

esg_3

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

esg_4.png [9.84 KB]

Cel 4: Dobra jakość edukacji

esg_5.png [9.72 KB]

Cel 5: Równość płci

esg_7.png [9.42 KB]

Cel 7: Czysta i dostępna energia

esg_8.png [10.07 KB]

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

esg_10.png [10.98 KB]

Cel 10: Mniej nierówności

esg_13.png [10.47 KB]

Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu

esg_12.png [14.10 KB]

Cel 12: Odpowiedzialna Konsumpcja i produkcja

 

MISJA

 • Digitalizacja procesów wspierających zieloną transformację.
  prowadzenie zrównoważonej działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego. Finanse są częścią procesu budowy zaufania klientów, na które składają się: przejrzyste 
  i proste finansowanie, wysoka jakość i bezpieczeństwo usługi, dostęp do aplikacji bankowych czy digitalizacja procesów. Innowacyjne podejście, a także kompleksowa oferta Banku, uwzględniająca potrzeby różnych grup społecznych, wskazuje na powiązanie i odpowiedzialność Banku za ochronę wspólnego dobra, jakim jest planeta.

 

WIZJA

 • Doskonalimy ESG na każdym etapie w całej organizacji

Filary Strategii ESG Banku Spółdzielczego we Wschowie oparte zostały na Agendzie 2030, gdzie zrównoważony rozwój został wpisany w strategię i model biznesowy Banku.

 

Definiując strategię ESG (E - Environment, S - Social, G - Governance) Bank bierze pod uwagę globalne wyzwania klimatyczne przed którymi stoi biznes, zmiany regulacyjne, oczekiwania klientów oraz ryzyka ESG. Przy wsparciu ekspertów zewnętrznych wraz z Zarządem podjęte zostały kluczowe decyzje dotyczące wiodących kierunków przyszłych działań Banku, które zostały zawarte w Strategii ESG, opartej na zrównoważonym rozwoju. Prawo do tego rozwoju ma być realizowane sprawiedliwie, żeby połączyć potrzeby rozwojowe oraz środowiskowe zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

 

Misją i wizją Banku Spółdzielczego we Wschowie w ramach Strategii ESG na lata 2024-2027 jest prowadzenie zrównoważonej działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że finanse są częścią procesu budowy zaufania klientów, na które składają się:

 • przejrzyste i proste finansowanie,
 • wysoka jakość oraz bezpieczeństwo usługi,
 • dostęp do aplikacji bankowych czy digitalizacja procesów.

Innowacyjne podejście, a także kompleksowa oferta Banku uwzględniająca potrzeby różnych grup społecznych, wskazuje na powiązanie i odpowiedzialność instytucji za ochronę wspólnego dobra, jakim jest planeta.

 

Skontaktuj się z nami