Kr_niemieszkalny.jpg

Kredyt na zakup lokalu niemieszkalnego

Korzyści [Dla Ciebie - Kredyt na zakup lokalu niemieszkalnego]

 • Elastyczność

  Z nami kupisz apartament, garaż, czy inny lokal niemieszkalny, a także sfinansujesz jego wykończenie.

 • Długoterminowy komfort

  Oferujemy okres spłaty kredytu aż do 30 lat, co pozwala na wygodne rozłożenie zobowiązań i dopasowanie rat do Twoich możliwości finansowych.

 • Bezpieczeństwo

  Skorzystaj z opcji karencji w spłacie kapitału oraz atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń, zapewniającego ochronę zarówno Twojego życia, jak i nieruchomości.

Co wyróżnia nasz kredyt?

Wiele możliwości – niezależnie od tego, czy szukasz miejsca do wypoczynku, czy chcesz zainwestować w nieruchomość pod wynajem, nasz kredyt jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

Finansowanie na miarę – maksymalna kwota kredytu jest dostosowana do Twoich dochodów i wartości zabezpieczenia. Sfinansujesz tak do 75% wartości nieruchomości!

Elastyczność spłaty – oferujemy równomierne lub malejące raty miesięczne, dając Ci kontrolę nad domowym budżetem.

Kompleksowe ubezpieczenie – nasz pakiet ubezpieczeniowy to nie tylko standardowa ochrona nieruchomości, ale również dodatkowe zabezpieczenie Twojego życia.

Prosta i szybka wypłata – kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach, bezpośrednio na konto sprzedającego lub inwestora, zapewniając płynność finansową Twojego przedsięwzięcia.

Zabezpieczenie na najwyższym poziomie – hipoteka i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej stanowią solidne fundamenty naszego zabezpieczenia kredytowego.

Oprocentowanie i opłaty

Oprocentowanie

 

Oprocentowanie Kredytu na zakup lokalu niemieszkalnego jest zmienne oparte o WIBOR 3M lub zmienne ze stałą stopą w początkowym 5-letnim okresie, ustalane indywidualnie zgodnie z " Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych".

 

Prowizje i opłaty

 

Zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy we Wschowie za czynności bankowe dla ludności".

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu na zakup lokalu niemieszkalnego w Banku Spółdzielczym we Wschowie zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,40% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 408 420,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 69,75%, okres obowiązywania umowy 215 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 766 507,23 zł, oprocentowanie zmienne 7,75% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,85% wg. stanu na dzień 01.07.2024 r. i marży banku w wysokości 1,90 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z kredytobiorców) w BS Wschowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów  w wysokości co najmniej 5 tys. zł,  całkowity koszt kredytu 358 087,23 zł, w tym: prowizja 1,0% tj. 4 084,20 zł (ustalona przy założeniu posiadania lub przeniesienia na rachunek ROR w BS Wschowa wpływów  z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów oraz zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie), odsetki 348 639,28 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki 300,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 30,00 zł, koszt operatu szacunkowego sporządzonego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie 553,50 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 461,25 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie - suma ubezpieczenia 585 548,39 zł, prowadzenie rachunku ROR, przy założeniu że będzie to Konto Mobilne 0,00 zł (za cały okres kredytowania), koszt obsługi karty płatniczej 0,00 zł za cały okres kredytowania (przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min 1 000,00 zł), 214 miesięczne raty równe w wysokości po

3 521,20 zł i ostatnia rata w wysokości 3 522,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu na zakup lokalu niemieszkalnego w Banku Spółdzielczym we Wschowie zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,18% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 408 420,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 69,75%, okres obowiązywania umowy 215 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 758 185,54 zł, oprocentowanie zmienne ze stałą stopą  procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania  7,39%  w stosunku rocznym wyliczone jako suma 5-letniej stałej stopy bazowej w wysokości 5,49% (według stanu na 01.07.2024r.) i marży banku w wysokości 1,90 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z  kredytobiorców) w BS Wschowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów  w wysokości co najmniej 5 tys. zł, a następnie oprocentowanie zmienne 7,75% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,85% wg. stanu na dzień 01.07.2024 r. i marży banku w wysokości 1,90 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z  kredytobiorców) w BS Wschowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów  w wysokości co najmniej 5 tys. zł,  całkowity koszt kredytu 349 765,54zł (w tym: prowizja 1,0% tj. 4 084,20 zł (ustalona przy założeniu posiadania lub przeniesienia na rachunek ROR w BS Wschowa wpływów z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów oraz zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie), odsetki 340 317,59 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki 300,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 30,00 zł, koszt operatu szacunkowego sporządzonego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie 553,50 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 461,25 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie - suma ubezpieczenia 585 548,39 zł, prowadzenie rachunku ROR, przy założeniu że będzie to Konto Mobilne 0,00 zł (za cały okres kredytowania), koszt obsługi karty płatniczej 0,00 zł za cały okres kredytowania (przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min 1 000,00 zł), 215 miesięczne raty równe, przy czym 60 pierwszych rat w wysokości 3 433,56 zł, kolejne 154 raty w wysokości 3 501,44 zł i ostatnia rata w wysokości 3 502,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

W okresie stosowania stałej stopy procentowej na wysokość oprocentowania, raty kredytu i całkowitego kosztu kredytu nie ma wpływu zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, co oznacza że w przypadku jego spadku wysokość oprocentowania, a tym samym wysokość raty i całkowitego kosztu kredytu może być wyższa niż w przypadku gdyby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy oprocentowania. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie kredytu po okresie stałego oprocentowania wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty

Pytania i odpowiedzi FAQ

 • Czy mogę skorzystać z kredytu na zakup lokalu pod wynajem?

  Tak, nasz kredyt umożliwia zakup nieruchomości dla zaspokojenia własnych lub pod wynajem nie związany z działalnością gospodarczą.

 • Czy kredyt obejmuje ubezpieczenie?

  Tak, oferujemy atrakcyjny pakiet ubezpieczeń, który zapewnia kompleksową ochronę zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojej nieruchomości.

 • O jaką kwotę kredytu możesz wnioskować?

  Możesz sfinansować 75% wartości nieruchomości, w tym na dowolny cel możesz przeznaczyć 20% kosztów inwestycji lub wnioskowanej kwoty kredytu.

 • Czy mogę refinansować wydatki poniesione na zakup lokalu niemieszkalnego za pomocą tego kredytu?

  Tak, nasz kredyt oferuje możliwość refinansowania wcześniej poniesionych wydatków związanych z zakupem lokalu niemieszkalnego, jego wykończeniem, a także zakupem garażu lub miejsca postojowego, pod warunkiem, że są one ściśle związane z nabywaną nieruchomością.

W czym możemy Ci pomóc? [Dla Ciebie- Kredyty]

W czym możemy Ci pomóc?

konto_mobilne.jpg

Konta osobiste

Konto mobilne

BSGo.jpg

Aplikacja mobilna

BSGo

konto_waluta.jpg

Konta osobiste

Konto walutowe

Skontaktuj się z nami