K_mieszkaniowy.jpg

Kredyt mieszkaniowy

Korzyści [Dla Ciebie - Kredyt mieszkaniowy ]

 • Elastyczne przeznaczenie

  Spełnij swoje marzenie o własnym domu, mieszkaniu, czy działce. Od zakupu po remont – wsparcie na każdym kroku.

 • Finansowanie do 90% wartości

  Twoje plany mieszkaniowe stają się rzeczywistością z finansowaniem aż do 90% wartości nieruchomości.

 • Długi okres kredytowania

  Elastyczność finansowa z okresem spłaty aż do 30 lat, dostosowanym do Twoich możliwości.

Co wyróżnia nasz kredyt?

Bezpieczeństwo i wygoda – karencja w spłacie kapitału i elastyczne raty miesięczne, dla Twojego spokoju oraz bezpieczeństwa finansowego.

Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń – kompleksowa ochrona życia i nieruchomości, abyś mógł spać spokojnie.

Elastyczność przeznaczenia – od zakupu działki po adaptację pomieszczeń – pełna swoboda w realizacji Twoich planów mieszkaniowych.

Możliwość refinansowania – spłata kredytu mieszkaniowego z innego banku na korzystnych warunkach finansowych.

Dodatkowe środki na dowolny cel – do 20% kwoty kredytu na realizację Twoich indywidualnych potrzeb.

Transparentne gwarancje – hipoteka i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej jako podstawowe zabezpieczenie.

Elastyczna wypłata kredytu – jednorazowo lub w transzach, bezpośrednio na konto zbywcy, inwestora, lub na spłatę zobowiązań w innym banku.

Jeżeli masz już kredyt mieszkaniowy, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 

 

 

Oprocentowanie i opłaty

Oprocentowanie

 

Oprocentowanie Kredytu mieszkaniowego jest zmienne oparte o WIBOR 3M lub zmienne ze stałą stopą w początkowym 5-letnim okresie, ustalane indywidualnie zgodnie z " Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych".

 

Prowizje i opłaty

 

Zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy we Wschowie za czynności bankowe dla ludności".

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,56% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 446 550,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 79,92%, okres obowiązywania umowy 300 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 1 041 133,04 zł, oprocentowanie zmienne 7,95% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,85% wg. stanu na dzień 01.07.2024r. i marży banku w wysokości 2,10 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z kredytobiorców) w BS Wschowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów  w wysokości co najmniej 5 tys. zł,  całkowity koszt kredytu 594 583,04 zł (w tym: prowizja 1,0% tj. 4 465,50 zł, odsetki 583 690,04 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki 300,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 30,00 zł, koszt operatu szacunkowego sporządzonego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie 553,50 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 525,00 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie - suma ubezpieczenia 558 756,15 zł, prowadzenie rachunku ROR, przy założeniu że będzie to Konto Mobilne 0,00 zł (za cały okres kredytowania), koszt obsługi karty płatniczej 0,00 zł za cały okres kredytowania (przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min 1 000,00 zł), 299 miesięcznych rat równych w wysokości po 3 434,13 zł i 1 rata w wysokości  3 435,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie zabezpieczonego hipoteką, udzielonego w ramach promocji „Kredyt z lekkim oddechem” wynosi 8,56% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 446 550,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 79,92%, okres obowiązywania umowy 300 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 1 041 133,04 zł, oprocentowanie zmienne 5,85% w stosunku rocznym (w pierwszych 12 miesiącach) oraz 7,95% (od 13. miesiąca) wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,85% wg. stanu na dzień 01.07.2024r. i marży banku w wysokości 0,00 p.p. ( w pierwszych 12. miesiącach) oraz marży 2,10 p.p.(od 13. miesiąca), ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z kredytobiorców) w BS Wschowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów w wysokości co najmniej 5 tys. zł, całkowity koszt kredytu 594 583,04 zł (w tym: prowizja 1,0% tj. 4 465,50 zł, odsetki 583 690,04 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki 300,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 30,00 zł, koszt operatu szacunkowego sporządzonego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie 553,50 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 525,00 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie - suma ubezpieczenia 558 756,15 zł, prowadzenie rachunku ROR, przy założeniu że będzie to Konto Mobilne 0,00 zł (za cały okres kredytowania), koszt obsługi karty płatniczej 0,00 zł za cały okres kredytowania (przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min 1 000,00 zł), 299 miesięcznych rat równych w wysokości po 3 434,13 zł i 1 rata w wysokości 3 435,17 zł. Wyliczone RRSO nie uwzględnia obniżonej do 0,00 marży banku w okresie pierwszych 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, w oparciu o Regulamin promocji obowiązujący od 01.04.2024r.

Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,38% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 446 550,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 79,92%, okres obowiązywania umowy 300 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 1 031 188,83 zł, oprocentowanie zmienne ze stałą stopą  procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 7,59% w stosunku rocznym wyliczone jako suma 5-letniej stałej stopy bazowej w wysokości 5,49% (według stanu na 01.07.2024r.) i marży banku w wysokości 2,10 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z  kredytobiorców) w BS Wschowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów  w wysokości co najmniej 5 tys. zł, a następnie oprocentowanie zmienne 7,95% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,85% wg. stanu na dzień 01.07.2024r. i marży banku w wysokości 2,10 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z  kredytobiorców) w BS Wschowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów  w wysokości co najmniej 5 tys. zł,  całkowity koszt kredytu 584 638,83 zł (w tym: prowizja 1,0% tj. 4 465,50 zł (ustalona przy założeniu posiadania lub przeniesienia na rachunek ROR w BS Wschowa wpływów  z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów oraz zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie), odsetki 573 745,83 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki 300,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 30,00 zł, koszt operatu szacunkowego sporządzonego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie 553,50 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 525,00 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie - suma ubezpieczenia 558 756,15 zł, prowadzenie rachunku ROR, przy założeniu że będzie to Konto Mobilne 0,00 zł (za cały okres kredytowania), koszt obsługi karty płatniczej 0,00 zł za cały okres kredytowania (przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min 1 000,00 zł), 300 miesięcznych rat równych, przy czym 60 pierwszych rat  w wysokości 3 327,98 zł, kolejne 239 rat w wysokości 3 419,24 zł i 1 rata w wysokości 3 418,67zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

W okresie stosowania stałej stopy procentowej na wysokość oprocentowania, raty kredytu i całkowitego kosztu kredytu nie ma wpływu zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, co oznacza że w przypadku jego spadku wysokość oprocentowania, a tym samym wysokość raty i całkowitego kosztu kredytu może być wyższa niż w przypadku gdyby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy oprocentowania. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie kredytu po okresie stałego oprocentowania wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

Pytania i odpowiedzi FAQ

 • Jakie są możliwości karencji w spłacie kapitału?

  Karencja jest ustalana indywidualnie, aby zapewnić Ci stabilność finansową w okresie spłaty.

 • Czy mogę skorzystać z kredytu na spłatę innego kredytu mieszkaniowego?

  Tak, oferujemy możliwość refinansowania kredytów mieszkaniowych z innych banków na  korzystnych warunkach.

 • Jakie są warunki ubezpieczenia nieruchomości?

  Ubezpieczenie obejmuje ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych, zapewniając Ci bezpieczeństwo Twojej inwestycji.

 • W jaki sposób mogę wykorzystać dodatkowe środki z kredytu?

  Do 20% kwoty kredytu możesz wykorzystać na dowolny cel, co daje Ci swobodę w realizacji indywidualnych projektów.

W czym możemy Ci pomóc? [Dla Ciebie- Kredyty]

W czym możemy Ci pomóc?

konto_mobilne.jpg

Konta osobiste

Konto mobilne

BSGo.jpg

Aplikacja mobilna

BSGo

konto_waluta.jpg

Konta osobiste

Konto walutowe

Skontaktuj się z nami