Strefa_Banku.jpg

Władze Banku

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE:

 

 

 

Prezes Zarządu - Sebastian Nietyksza

1626421006_ccbedac620333ca1bfa6ffd54cc5944d.jpg [45.79 KB]

 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu - Elżbieta Olszewska

1626421066_fab01b82cbe8e409bcf915ac9e647b4b.jpg [71.05 KB]

 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu - Michał Przyjemski

1626421098_e43e04b9b7f91da2c7e1b26b21759981.jpg [54.35 KB]

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE:

 


Przewodniczący - Tadeusz Dziubaty

Zastępca Przewodniczącego - Edward Igielski

Sekretarz - Aniela Pieprzyk

Członek - Maria Borkowska

Członek - Aurelia Karwowska

Członek - Witold Dokurno

Członek - Władysław Brzechwa

Członek - January Dworczak

Członek - Marian Krawiec

Członek - Krzysztof Rzyski

Członek - Krzysztof Zając

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe w zakresie posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dają  rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.

 

Pełnomocnicy Zarządu działający w ramach posiadanych upoważnień