faktoring.jpg

Faktoring

Faktoring

Czym wyróżnia się faktoring?

Faktoring to usługa świadczona przez SGB Faktoring S.A. (Faktora), polegająca na finansowaniu i zarządzaniu nieprzeterminowanymi wierzytelnościami Klienta (Faktoranta) od Odbiorców (Kontrahentów) z tytułu dostaw towarów lub świadczonych usług.

Pakiet usług faktoringowych:

 • Elastyczne finansowanie bieżącej działalności
 • Przejęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahenta
 • Administrowanie wierzytelnościami
 • Monitorowanie terminowości spłat wierzytelności przez Kontrahentów

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring Pełny

 

Faktoring Pełny to nabywanie i finansowanie wierzytelności Faktoranta powstałych w obrocie krajowym i zagranicznym z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców. W polisie SGB Faktoring S.A. kwota gwarantowanego pokrycia ryzyka zapewnia Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa!

 

Usługi obejmują:

 

Finansowanie

Ubezpieczenie należności

Weryfikację Kontrahentów

Dokonywanie rozliczeń księgowych

Monitorowanie i windykację płatności

Faktoring Niepełny

 

Faktoring Niepełny, znany również jako faktoring z prawem regresu do Faktoranta, polega na finansowaniu wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahenta.

 

Korzyści:

Uzyskanie finansowania bez konieczności ustanawiania twardych zabezpieczeń,

Poprawa płynności finansowej firmy i stabilizacja przepływów finansowych,

Zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez możliwość zaoferowania wydłużonych terminów płatności,

Zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na gotówkę w okresie sprzedaży sezonowej,

Redukcja kosztów administracyjnych związanych z monitorowaniem płatności i windykacją.

Faktoring Odwrotny

 

Faktoring Odwrotny to rozwiązanie zapewniające finansowanie zakupów, umożliwiające terminowe regulowanie zobowiązań wobec Dostawców bez naruszania płynności finansowej firmy.

 

Jak to działa:

Faktor dokonuje zapłaty za dostawy przed lub w terminie płatności

Klient spłaca zobowiązanie do SGB Faktoring S.A. w nowym, wydłużonym terminie.

Pytania i odpowiedzi FAQ

 • Co to jest faktoring?

  Faktoring to usługa finansowa polegająca na finansowaniu i zarządzaniu nieprzeterminowanymi wierzytelnościami firmy od jej odbiorców.

 • Jakie są rodzaje faktoringu?

  Oferujemy Faktoring Pełny, Faktoring Niepełny i Faktoring Odwrotny, każdy dostosowany do różnych potrzeb finansowych i zarządzania ryzykiem.

 • Na czym polega Faktoring Pełny?

  Faktoring Pełny obejmuje finansowanie, ubezpieczenie należności, weryfikację Kontrahentów, dokonywanie rozliczeń księgowych oraz monitorowanie i windykację płatności, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców.

 • Co wyróżnia Faktoring Niepełny?

  Faktoring Niepełny, czyli faktoring z prawem regresu, pozwala na finansowanie wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahenta, co poprawia płynność finansową firmy i konkurencyjność na rynku.

 • Jak działa Faktoring Odwrotny?

  Faktoring Odwrotny zapewnia finansowanie zakupów, umożliwiając terminowe regulowanie zobowiązań wobec Dostawców, a Klient spłaca zobowiązanie w nowym, wydłużonym terminie.

Skontaktuj się z nami