o banku

Władze Banku

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE:

Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza
Wiceprezes Zarządu Elżbieta Olszewska
Wiceprezes Zarządu Michał Przyjemski

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE:

Przewodniczący

Tadeusz Dziubaty

Zastępca Przewodniczącego

Edward Igielski

Sekretarz

Maria Borkowska

Członek

Władysław Brzechwa

Członek

Witold Dokurno

Członek

January Dworczak

Członek

Roman Komarnicki

Członek

Marian Krawiec

Członek

Kazimierz Lipowczyk

Członek

Krzysztof Rzyski

Członek

Krzysztof Zając

 

Pełnomocnicy Zarządu działający w ramach posiadanych upoważnień