o banku

Władze Banku

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE:

Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza
Wiceprezes Zarządu Elżbieta Olszewska
Wiceprezes Zarządu Michał Przyjemski

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE:

Przewodniczący

Tadeusz Dziubaty

Zastępca Przewodniczącego

Edward Igielski

Sekretarz

Aniela Pieprzyk

Członek

Maria Borkowska

Członek

Aurelia Karwowska

Członek

Witold Dokurno

Członek

Władysław Brzechwa

Członek

January Dworczak

Członek

Marian Krawiec

Członek

Krzysztof Rzyski

Członek

Krzysztof Zając

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe w zakresie posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dają  rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.

 

Pełnomocnicy Zarządu działający w ramach posiadanych upoważnień