Przydatne linki

PSD2

Witamy w Banku Spółdzielczym we Wschowie. Mamy nadzieję, że Twoja wizyta to początek owocnej współpracy i więcej korzyści dla naszych Klientów.

 

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów finansowych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

 

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – zapraszamy do współpracy.

 

1. DOKUMENTACJA INTERFEJSU SPECJALNEGO

 

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 przygotowaliśmy specjalny interfejs, umożliwiający dostęp do rachunków płatniczych, weryfikację dostępności środków i inicjowanie transakcji uprawionym do tego podmiotom TPP.

Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1.

 

 

 1. 1 Streszczenie dokumentacji technicznej interfejsu specjalnego

 

Wstęp

Prezentujemy Państwu interfejs API utworzony zgodnie z Dyrektywą usług płatniczych (PSD2), którego celem jest udostępnienie bezpiecznego i łatwego w użyciu zestawu usług finansowych udostępnianych przez Bank. Prezentowany interfejs jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.

Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS. Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami.

 

Implementacja zawiera usługi z domeny:

 • AIS (Account Information Service) – zestaw usług udostępniających informacje na temat rachunków Klienta,
 • PIS (Payment Initiation Service) – usługi umożliwiające inicjowanie płatności,
 • CAF (Confirmation of the Availability of Funds) - usługi potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym Płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.

Interfejs udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych TPP (Third Party Provider) - podmiotów uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

 

 

AUTH AIS CAF PIS
 • authorizationCode
 • authorize
 • token
 • deleteConsent
 • getAccount
 • getAccounts
 • getHolds
 • getTransactionDetail
 • getTransactionsCancelled
 • getTransactionsDone
 • getTransactionsPending
 • getTransactionsRejected
 • getTransactionsScheduled
 • getConfirmationOfFunds
 • bundle
 • cancelPayments
 • cancelRecurringPayment
 • domestic
 • EEA
 • getBundle
 • getPayment
 • getRecurringPayment
 • nonEEA
 • recurring
 • tax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2 Dokumentacja techniczna interfejsu specjalnego

Jeśli potrzebują Państwo dokumentacji technicznej prosimy o kontakt – wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia na adres mailowy: serwis@bswschowa.pl  Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP bezpłatnie udostępnimy dokumentację techniczną interfejsu.

 

   TPP_Zamówienie.pdf

 

 

2. ŚRODOWISKO TESTOWE SANDBOX

 

Dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy specjalne środowisko testowe Sandbox. Odwzorowuje ono funkcjonalność bankowości elektronicznej dostępnej dla naszych Klientów. Dzięki temu już teraz mają Państwo możliwość przeprowadzenia testów integracji interfejsu specjalnego z własnymi systemami.

Dostęp do środowiska testowego mogą mieć tylko uprawnione podmioty TPP. Dlatego prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zamówienia na adres mailowy: serwis@bswschowa.pl Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP udostępnimy adres Sandobox.

 

   TPP_Zamówienie.pdf

 

 

3. ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE

Od dnia 30 maja 2019 roku dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy środowisko produkcyjne dla interfejsu specjalnego.
Dostęp do środowiska produkcyjnego znajduje się pod adresem url https://bswschowa-psd2.cui.pl/ 

 

 

4. INFORMACJE SERWISOWE

 

 

4.1. Zgłoszenia przeszkód w dostępności interfejsu

Zależy nam na dobrej współpracy i rozszerzeniu oferty dla naszych Klientów o innowacyjne, ułatwiające życie produkty finansowe. Dlatego też, jeśli w fazie testów integracyjnych napotkają Państwo na przeszkody – prosimy o przekazanie informacji. Dołożymy wszelkich starań, aby te problemy rozwiązać.

Wypełniony formularz zgłoszenia problemu proszę przesłać na adres mailowy: serwis@bswschowa.pl Odpowiemy w najszybszym możliwym terminie, po uprzedniej weryfikacji uprawień TPP.

 

   TPP_Zgłoszenie problemu.pdf

 

 

4.2. Przerwy serwisowe

 

Systemy bankowości elektronicznej, środowisko testowe Sandbox a od 14 września 2019 r. również docelowy interfejs produkcyjny wymagają cyklicznych prac serwisowych. Wiążą się one z krótkim brakiem dostępu do danych zarówno dla TPP jak i naszych Klientów. Informację o planowanych przerwach serwisowych będziemy publikować na tej stronie z wyprzedzeniem.

 

 

5. RAPORTY

 

Na naszej stronie internetowej będziemy publikować kwartalne raporty wydajnościowe interfejsu specjalnego dla TPP i bankowości internetowej, z której korzystają nasi klienci.

 

  Raport wskaźniki PSD2_1Q_2020

  Raport wskaźniki PSD2_2Q_2020

  Raport wskaźniki PSD2_3Q_2020

  Raport wskaźniki PSD2_4Q_2020

  Raport wskaźniki PSD2_2Q_2021

  Raport wskaźniki PSD2_3Q_2021

  Raport wskaźniki PSD2_4Q_2021 (1)

  Raport wskaźniki PSD2_4Q_2021 (2)

  Raport wskaźniki PSD2_1Q_2022 

  Raport wskaźniki PSD2_3Q_2022 

  Raport wskaźniki PSD2_4Q_2022 

  Raport wskaźniki PSD2_1Q_2023 

  Raport wskaźniki PSD2_2Q_2023 

Opublikowano 8-03-2019
Ostatnia aktualizacja 10-07-2023