Placówki

Kariera

 

Poszukujemy do pracy w Centrali Banku we Wschowie osoby na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

Miejsce pracy:  Wschowa

 

Wybranej osobie oferujemy:

 

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego, doświadczenia oraz umiejętności,
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie rozwijającym się Banku,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych,
 • realizację obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacji wewnętrznych Banku jako instytucji obowiązanej,
 • koordynację zadań i zapewnienie zgodności działalności Banku oraz jej pracowników z przepisami,
 • weryfikowanie i monitorowanie oceny ryzyka klienta i transakcji pod kątem AML/CFT, w tym analiza dokumentacji,
 • raportowanie i współpracę z organami Banku i instytucjami zewnętrznymi z zakresu PPPiFT,
 • udział w projektach modyfikacji systemów wspomagających procesy PPPiFT,
 • przeprowadzanie cyklicznych kontroli prawidłowości wprowadzania danych do rejestru i przestrzegania ustawy.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • dobrej znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • wykształcenia wyższego bankowego, ekonomicznego bądź prawniczego,
 • wysokich umiejętności analitycznych i zaangażowania w realizację powierzonych zadań,
 • skrupulatności, dokładności i sumienności wykonywanej pracy,
 • nastawienia na realizację celów,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • dobrej znajomości obsługi programów Microsoft Office,
 • mile widziane certyfikaty i szkolenia AML potwierdzające znajomość obszaru.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 30.09.2022 r. na adres:

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy

 


Poszukujemy do pracy w Centrali Banku we Wschowie osoby na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

Miejsce pracy:  Wschowa

 

Wybranej osobie oferujemy:

 

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie rozwijającym się Banku,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • współudział w naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac,
 • sporządzanie sprawozdań, deklaracji i raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, GUS, PFRON),
 • organizację szkoleń i procesów rozwojowych dla pracowników,
 • prowadzenie projektów w obszarze HR zgodnie z potrzebami.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomości przepisów z obszaru kadrowo-płacowego,
 • dokładności i systematyczności,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • zaangażowania oraz pozytywnego nastawienia do realizacji zadań,
 • własnej aktywności w rozwoju zawodowym,
 • samodzielnej organizacji pracy i jednocześnie chętnie współpracy z innymi,
 • wysokich standardów etycznych.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 12.10.2022 r. na adres:

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy

 


Poszukujemy do pracy w Oddziale Leszno osoby na stanowisko:

 

DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO

Miejsce pracy: Leszno

 

Wybranej osobie oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie rozwijającym się Banku,
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • system zarządzania sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • doradztwo w zakresie produktów i usług bankowych,
 • pozyskiwanie nowych i utrzymanie długotrwałych relacji z klientami Banku,
 • aktywną sprzedaż produktów bankowych oraz realizację określonych planów sprzedażowych,
 • kompleksowa obsługę klientów,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Banku.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • doświadczenia w sektorze bankowości lub innych instytucjach finansowych,
 • zdolności sprzedażowych i analitycznych,
 • umiejętności identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów,
 • pozytywnego nastawienia do pracy z klientem,
 • łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • nastawienie na realizację celów,
 • dobrej organizacji czasu pracy,
 • wykształcenie ekonomiczne - mile widziane.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 30.09.2022 r. na adres:

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy


Poszukujemy do pracy w Oddziale Wschowa i Oddziale Przemęt osoby na stanowisko:

 

DORADCA KLIENTA DETALICZNEGO

Miejsce pracy: Wschowa lub Przemęt

 

 

Wybranej osobie oferujemy:

 

 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • system zarządzania sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie rozwijającym się Banku,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • pozyskiwanie nowych i utrzymanie długotrwałych relacji z klientami Banku,
 • aktywną sprzedaż produktów bankowych oraz realizacja określonych planów sprzedażowych,
 • doradztwo w zakresie produktów oszczędnościowych, kredytowych i ubezpieczeniowych,
 • kompleksową obsługę klientów w zakresie realizacji usług bankowych w tym transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Banku.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • doświadczenia w sektorze bankowości lub innych instytucjach finansowych- mile widziane,
 • zdolności sprzedażowych i analitycznych,
 • umiejętności identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów,
 • pozytywnego nastawienia do pracy z klientem,
 • łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • nastawienia na realizację celów,
 • dobrej organizacji czasu pracy.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 30.09.2022 r. na adres:


Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy