Placówki

Kariera

Poszukujemy do pracy w Centrali Banku we Wschowie osoby na stanowisko:

 

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy: Wschowa

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • nadzór nad księgami rachunkowymi oraz finansami i księgowością Banku,
 • planowanie i kontrolę działalności Banku zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 • przygotowanie i składanie sprawozdań do organów podatkowych i innych państwowych organów kontroli,
 • współpracę przy projektowaniu, wdrażaniu oraz obsłudze nowych produktów oferowanych przez Bank,
 • sporządzanie kalkulacji podatkowych, udział w audytach i kontrolach,
 • monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego,
 • dokonywanie analiz ekonomicznych, optymalizację struktury aktywów i pasywów,
 • prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych,
 • sprawowanie funkcji kontroli w powierzonych obszarach, w tym w szczególności przez projektowanie, wdrażanie i niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych.

 

Od kandydata oczekujemy:

 

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia -rachunkowość i finanse - bankowość),
 • doświadczenia w sektorze bankowości lub innych instytucjach finansowych,
 • umiejętności tworzenia sprawozdań finansowych,
 • praktycznej znajomość zasad i regulacji z zakresu rachunkowości, prawa bankowego, prawa podatkowego,
 • wysokiej kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • otwartości na zmiany,
 • dojrzałości biznesowej.

 

Wybranej osobie oferujemy:

 

 • transparentny system wynagrodzeń, dostosowany do zakresu obowiązków, doświadczenia i wymagań,
 • wsparcie kadry zarządzającej sprzyjające osiąganiu celów biznesowych,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, sprzyjającą zaangażowaniu i efektywności działań,
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • program rekomendacji pracowników,
 • pracowniczy program emerytalny (PPE),
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 12.06.2023 r. na adres:

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy


Poszukujemy do pracy w Centrali Banku we Wschowie osoby na stanowisko:

 

SPECJALISTA - WYDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Miejsce pracy: Wschowa

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • kontrolowanie prawidłowości działania procesów i systemów kontrolnych w Banku,
 • wykonywanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem,
 • monitorowanie stanu realizacji zaleceń po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Banku.

 

Od kandydata oczekujemy:

 

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia -rachunkowość i finanse - bankowość),
 • doświadczenia w sektorze bankowości lub innych sektorach finansowych,
 • wysokie umiejętności analityczne i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • skrupulatność, dokładność i sumienność wykonywanej pracy,
 • nastawienie na realizację celów,
 • wysoka kultura osobista, zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • dobra znajomość obsługi programów Microsoft Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wybranej osobie oferujemy:

 

 • umowę o pracę,
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • system zarządzania sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie rozwijającym się Banku,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • program rekomendacji pracowników,
 • pracowniczy program emerytalny (PPE),
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 12.06.2023 r. na adres:

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy


Poszukujemy do pracy w Oddziale Banku w Rawiczu osoby na stanowisko:

 

DYREKTOR ODDZIAŁU

Miejsce pracy: Rawicz

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • realizację celów biznesowych w nadzorowanych przez siebie obszarach,
 • budowanie oraz rozwój efektywnych zespołów zapewniających osiągnięcia celów biznesowych,
 • dynamizowania działań podległych pracowników,
 • efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klienta, zgodnego ze standardami i utrzymywanie najwyższego poziomu satysfakcji Klientów Banku,
 • budowanie pozycji rynkowej Banku oraz promowanie marki.

 

Od kandydata oczekujemy:

 

 • wykształcenia wyższego (kierunkowe, związane z finansami, ekonomią),
 • kilkuletniego doświadczenia kierowniczego w oddziale Banku, poparte osiągnięciami biznesowymi,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności menedżerskich i negocjacyjnych, pozwalających budować efektywny zespół i długotrwałe relacje z klientami,
 • proaktywnej postawy biznesowej, silnego nastawienie na realizację celów, dynamizmu i skuteczności w działaniu,
 • umiejętności dokonywania ocen ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office.

 

Wybranej osobie oferujemy:

 

 • transparentny system wynagrodzeń, dostosowany do zakresu obowiązków, doświadczenia i wymagań,
 • system premiowy oparty na realizacji planów sprzedażowych,
 • wsparcie kadry zarządzającej sprzyjające osiąganiu celów biznesowych,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, sprzyjającą zaangażowaniu i efektywności działań,
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • program rekomendacji pracowników,
 • pracowniczy program emerytalny (PPE),
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 12.06.2023 r. na adres:

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy


Poszukujemy do pracy w Oddziale Banku we Wschowie osoby na stanowisko:

 

DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO

Miejsce pracy: Wschowa

 

Oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie rozwijającym się Banku,
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • system zarządzania sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • program rekomendacji pracowników,
 • pracowniczy program emerytalny (PPE),
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

 

Zatrudnione osoby będą odpowiedzialne za:

 

 • doradztwo w zakresie produktów i usług bankowych,
 • pozyskiwanie nowych i utrzymanie długotrwałych relacji z klientami Banku,
 • aktywną sprzedaż produktów bankowych oraz realizację określonych planów sprzedażowych,
 • kompleksowa obsługę klientów,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Banku.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • doświadczenia w sektorze bankowości lub innych instytucjach finansowych,
 • zdolności sprzedażowych i analitycznych,
 • umiejętności identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów,
 • pozytywnego nastawienia do pracy z klientem,
 • łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • nastawienie na realizację celów,
 • dobrej organizacji czasu pracy,
 • wykształcenie ekonomiczne - mile widziane.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 12.06.2023 r. na adres:

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy


Poszukujemy do pracy w Oddziałach Banku osób na stanowisko:

 

DORADCA KLIENTA

Miejsce pracy: Przemęt

 

Wybranej osobie oferujemy:

 

 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • system zarządzania sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie rozwijającym się Banku,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Bank,
 • program rekomendacji pracowników,
 • pracowniczy program emerytalny (PPE),
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • pozyskiwanie nowych i utrzymanie długotrwałych relacji z klientami Banku,
 • aktywną sprzedaż produktów bankowych oraz realizacja określonych planów sprzedażowych,
 • doradztwo w zakresie produktów oszczędnościowych, kredytowych i ubezpieczeniowych,
 • kompleksową obsługę klientów w zakresie realizacji usług bankowych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Banku.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • doświadczenia w sektorze bankowości lub innych instytucjach finansowych- mile widziane,
 • zdolności sprzedażowych i analitycznych,
 • umiejętności identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów,
 • pozytywnego nastawienia do pracy z klientem,
 • łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • nastawienia na realizację celów,
 • dobrej organizacji czasu pracy.

 

APLIKUJ!

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą dla kandydatów do pracy prosimy przesyłać do 12.06.2023 r. na adres:


Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
lub na adres e-mail: bank@bswschowa.pl

Klauzula dla kandydata do pracy