Placówki

BIC (SWIFT) i IBAN

Kod BIC (SWIFT)


ang. Business Identifier Code - międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT.

Kodem BIC Banku Spółdzielczego we Wschowie jest GBWCPLPP

IBAN

ang. International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. IBAN tworzy się poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku znaków PL.