aktualność

Zmiany w Gwarancjach BGK

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
9-04-2020

 

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Szczególne rozwiązania pomocowe dla MŚP dotkniętych trudną sytuacją biznesową, spowodowaną pandemią COVID-19 zostały wdrożone w ramach:

 

Gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

  • zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu,
  • brak prowizji za gwarancję za pierwszy roczny okres gwarancji,
  • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji dla kredytu obrotowego do 39 m-y,


 

więcej informacji >>>Gwarancji FG POIR (BIZNESMAX) Banku Gospodarstwa Krajowego

  • możliwość obejmowania gwarancją BIZNESMAX w ramach pomocy de minimis kr. obrotowego odnawialnego,
  • rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowanych dla gwarancji BIZNESMAX udzielanej w ramach pomocy de minimis,
  • możliwość skorzystania z gwarancji przez takiego MŚP, który w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym,
  • wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki dopłaty do oprocentowania do 31 grudnia 2021 roku.
     

więcej informacji>>>