Nowe zdjęcie

Zebrania Grup Członkowskich

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
05-04-2019

Zebrania Grup Członkowskich

W ostatnich dniach odbywają się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie.


Na spotkaniach zorganizowanych w Błotnicy, Rawiczu i w dniu dzisiejszym we Wschowie Zarząd Banku zaprezentował członkom sprawozdanie finansowe za rok ubiegły 2018. Przedstawiono również szereg informacji dotyczących aktualnych spraw Banku i planów na bieżący rok.