aktualność

Zawieszenie rat kapitałowych dla Klientów banku

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
24-03-2020

 

Szanowni Klienci,


W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Bank Spółdzielczy we Wschowie wprowadza specjalną procedurę dla kredytów i pożyczek udzielonych Klientom Banku.


Bank umożliwia Klientom indywidualnym i instytucjonalnym zawieszenie spłat kapitału kredytu na okres:

 

 

  • do 3 miesięcy lub do 6 miesięcy /jednocześnie na okres nie dłuższy niż do 30.09.2020 r./


Podstawą do podjęcia przez bank decyzji o zawieszeniu spłat kapitału kredytu będzie złożony przez Klienta wniosek, który obustronnie podpisany pełni funkcję aneksu zmieniającego warunki dotychczasowej Umowy kredytowej. Wniosek może zostać złożony przez Klienta za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres mailowy: wniosek@bswschowa.pl lub telefonicznie /pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji/.
Bank nie będzie pobierać żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.

Dodatkowe informacje przedstawią Państwu Doradcy w Oddziałach Banku.


Pobierz wniosek

Wypełnij dane i załącz dokumenty

Dostarcz wypełniony wniosek do banku

Oczekuj decyzji

Prześlij akceptację zaproponowanych przez bank warunków

Odzyskaj stabilizację finansową

 

 

 

Wnioski:

 

   Wniosek o wakacje ustawowe - Klient indywidualny

 

   Wniosek o zawacie aneksu - Klient indywidualny

 

   Wniosek o zawacie aneksu - Klient instytucjonalny

 

   Wniosek gwarancja COSME

 

    Wniosek gwarancja DE MINIMIS

 

    Załącznik do wniosku gwarancja DE MINIMIS

 

     Informacja o gospodarstwie rolnym dla celów monitoringu (łączne zadłużenie > 300 tys. zł)

 

     Informacja o gospodarstwie rolnym dla celów monitoringu (łączne zadłużenie < 300 tys. zł)

 

     Informacja dodatkowa (klient instytucjonalny)

 

     Instrukcja dotycząca możliwości składania danych do monitoringu z możliwością załączania dokumentów przez bankowość internetową

 

     informacja dla klienta indywidualnego - tarcza antykryzysowa 4.0

 

więcej informacji dotyczących Gwarancji de minimis