aktualność

Zawiadomienie o zebraniu Grupy Członkowskiej

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
29-05-2020

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie zawiadamia członków Banku, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Banku, odbędzie się zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego we Wschowie.
Zebranie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ze względu na ograniczenia dotyczące zakazu odbywania zgromadzeń ludności, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Porządek obrad zebrania :

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego oraz  Sekretarza zebrania.
 3. Zapoznanie się z:
  a) „Regulaminem działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie” ,
  b) „Polityką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie”.
 4. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości.
 5. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku.
 6. Omówienie sprawozdania Zarządu Banku.
 7. Omówienie spraw, będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej– za rok 2019.
 9. Zgłoszenie i uchwalenie wniosków.
 10. Zamknięcie obrad.

Informacje organizacyjne:


Z uwagi na ograniczenie możliwości organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju członek Banku ma możliwość uczestniczenia w Zebraniu z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji Microsoft TEAMS , do czego Państwa zachęcamy.

W celu wzięcia udziału w zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, Członek Banku winien złożyć pisemnie do dn. 08.06.2020 r.  do godz. 10.00 w Centrali lub Oddziale Banku, lub drogą mailową na adres:  grupa.czlonkowska@bswschowa.pl  (w formie skanu), podpisany wniosek o umożliwienie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej w trybie zdalnym. Wniosek dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku: www.bswschowa.pl  zakładce „AKTUALNOŚCI”.

Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Członek Banku otrzyma szczegółową instrukcję postępowania.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości można zgłaszać pod nr. tel. 65 540 87 30 lub  65 540 87 38

do pobrania:

Wniosek o umożliwienie udziału w zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość