aktualność

XI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
27-05-2019

XI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

W dniach 22-23 maja 2019 odbyło się XI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Organizatorami tego wydarzenia był Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy współpracy z bankami zrzeszającymi: SGB S.A. i BPS S.A. Tematyka eventu w sposób zasadniczy nakierowana była na technologię i biznes- jako gwaranta rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprzez zapewnienie sprawnego finansowania społeczności lokalnych przez bankowość spółdzielczą.
W ramach proponowanych bloków tematycznych prowadzono dyskusje dotyczące technologii na rzecz biznesu, wsparcia technologicznego back-office dla banków spółdzielczych, perspektyw funkcjonowania bankowości spółdzielczej w obszarze technologii (w oparciu wypracowane modele biznesowe) oraz znaczącą rolę Fintechów i sztucznej inteligencji, jako możliwości wsparcia prowadzonej działalności.

 


Bank Spółdzielczy we Wschowie reprezentował Wiceprezes Zarządu- Michał Przyjemski, dzieląc się swoim doświadczeniem w panelu dyskusyjnym „Technologie i nowy back office”.

 


Spotkanie zwieńczone było wręczeniem nagród zwycięzcom Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, w którym to Bank Spółdzielczy we Wschowie został laureatem XXIV edycji w kategorii „Nowatorski bank”.