z życia banku

Wpieramy lokalnie

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
17-11-2023

Wpieramy lokalnie

Wspieramy szczytne inicjatywy organizacji, które na co dzień angażują się w ochronę życia i zdrowia oraz promują profilaktykę zdrowotną.


Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego szpitala Grupa Nowy Szpital we Wschowie, kierując się dobrem, Bank Spółdzielczy we Wschowie pomaga po raz kolejny, by w życiu codziennym ratować ludzkie serca.