aktualność

Weryfikacja numeru PESEL przy korzystaniu z usług bankowych

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
27-05-2024

Od dnia 01.06.2024 r. zmieniają się przepisy prawa, które nakładają na Bank weryfikację numerów PESEL, tak aby lepiej chronić Twoje dane przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

 

 • Będziemy weryfikować, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, w przypadku:
  • zawierania umowy o konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) lub rachunek oszczędnościowy,
  • wypłaty gotówki w kasie banku (jeśli suma wszystkich wypłat w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. obecnie 12 726 zł)
  • zawierania umowy o kredyt gotówkowy, kredyt odnawialny w ROR, kartę kredytową, kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną.

 

 • Jeśli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że numer PESEL jest zastrzeżony:
  • mamy prawo odmówić zawarcia umowy o otwarcie konta osobistego (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego) lub rachunku oszczędnościowego,
  • mamy prawo odmówić zawarcia umowy o kredyt gotówkowy, kredyt odnawialny w ROR, kartę kredytową, kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną.
  • nie wypłacisz gotówki w kasie banku – w ciągu 12 godzin od złożenia takiej dyspozycji.