aktualność

W trosce o bezpieczeństwo

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
3-09-2019 (ostatnia aktualizacja)

Dyrektywa PSD2 wprowadzona z dniem 14 września  2019 roku spowoduje dla klientów detalicznych banku zmianę w korzystaniu z bankowości elektronicznej. Jednym z głównych założeń dyrektywy jest budowa jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa procesu logowania i autoryzacji (podpisu) w bankowości elektronicznej.
Obecnie stosowane środki dostępu do bankowości internetowej zostaną uzupełnione o dodatkowe wymagania SCA, czyli tzw.: „silne uwierzytelnienie klienta”. Oznacza to uwierzytelnienie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów zapewniających ochronę poufności danych klienta.
Dostosowanie do wymogów wynikających z zapisów dyrektywy PSD2 dotyczy zarówno procesu logowania - autentykacji i  autoryzacji - podpisu.

 

BANKOWOŚĆ DETALICZNA (bswschowa24)

 

Poniżej schemat zmian w bankowości detalicznej:

 1. Proces logowania - autentykacji
  Obecnie stosowane hasło maskowane dodatkowo będzie potwierdzane kodem SMS.
 2. Proces autoryzacji - podpisu
  Obecnie stosowany kod SMS będzie dodatkowo potwierdzony poprzez kod PIN, który zostanie przekazany klientowi podczas pierwszej autoryzacji. SMS z tymczasowym PIN do autoryzacji będzie aktywny przez 15 minut, można go zmienić podczas wykonywania pierwszego przelewu lub w opcji „USTAWIENIA” -> „ZMIANA PINU AUTORYZACYJNEGO” 

 

 

Proces logowania

 

Wprowadzenie identyfikatora użytkownika:

 

 

Wprowadzenie hasła maskowanego:

 

 

Wprowadzenie kodu SMS:

 

 

Proces autoryzacji (podpisu)

 

Pierwsza autoryzacja będzie poprzedzona wysłaniem poprzez SMS jednorazowego numeru PIN wraz z wymuszeniem jego zmiany:

 

 

Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia zdefiniowanego wcześniej PIN-u do podpisu oraz kodu SMS:

 

 

 

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA (e-firma Plus)

 

 1. Proces logowania - autentykacji
  Obecnie stosowane hasło stałe zostanie zastąpione kartą mikroprocesorową i numerem PIN.
 2. Proces autoryzacji - podpisu
  Autoryzacja za pomocą karty mikroprocesorowej  + numer PIN

 

Proces logowania:


Wybór metody autentykacji – Logowanie karta mikroprocesorową:

 

 

Umieszczenie karty mikroprocesorowej w czytniku (lub bezpośrednio w porcie USB – wersja mini kart mikroprocesorowych) i wprowadzenie numeru PIN karty mikroprocesorowej:

 

 

Proces autoryzacji:


Umieszczenie karty mikroprocesorowej w czytniku (lub bezpośrednio w porcie USB – wersja mini kart mikroprocesorowych) i wprowadzenie numeru PIN karty mikroprocesorowej:

 

 

O wszelkich zmianach w tym temacie będziemy Państwa informować na bieżąco.

 


Ostrzeżenie UKNF dot. wyłudzania poufnych informacji w zw. z PSD2

więcej>>>