aktualność

Ważne komunikaty

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
17-11-2020

Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji oraz ofercie banku

 

Informujemy, że w najbliższym czasie wprowadzamy zmiany w naszej ofercie.
Oto najważniejsze z nich:


S-Konto: wycofanie z bieżącej oferty
01 grudnia 2020 r. wycofamy z oferty bieżącej ROR S-Konto, jego miejsce zajmie nowe Konto Mobilne. Rachunki założone do tego czasu będą funkcjonowały w ramach administrowania produktem, jako ROR S-Konto Rachunki małoletnich, tj. ROR M-Konto, po ukończeniu przez posiadacza 18 roku życia, zostaną przekształcone na główny rachunek ROR prowadzony w Banku, którym od 01 grudnia 2020 roku będzie nowe Konto Mobilne.

 

Profit Konto, Premium Konto oraz Senior Konto: wycofanie z bieżącej oferty 
01 grudnia 2020 r. wycofamy z oferty bieżącej ROR Profit Konto, Premium Konto oraz Senior Konto. Rachunki założone do tego czasu będą funkcjonowały w ramach administrowania produktem.

 

 

Konto Mobilne, Konto Wygodne: wprowadzenie do oferty
01 grudnia 2020 r. wprowadzamy do oferty nowe rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe Konto Mobilne oraz Konto Wygodne. Szczegóły oraz warunki prowadzenia nowych ROR dostępne będą w Oddziałach naszego Banku oraz na stronie internetowej Banku.

 

Karta Lecha: wycofanie karty
01 grudnia 2020 r. wycofamy z oferty kartę kibica Mastercard SGB-KKS Lech Poznań. Karty wydane do tego czasu będą działać do końca swojej daty ważności, w funkcji zarówno płatniczej, jak i identyfikacyjnej, umożliwiającej wejście na stadion KKS Lech Poznań. Po upływie terminu ważności karta zostanie wznowiona na kolejny okres w postaci innej karty z oferty Banku. Zniżki dla posiadaczy kart kibica KKS Lech Poznań obowiązują do dnia 14 grudnia 2020 r.

 

Karta przedpłacona Mastercard: wycofanie karty
31 grudnia 2020 r. wycofamy z oferty karty przedpłacone Mastercard bez funkcji zbliżeniowej. Karty wydane do tego czasu będą działać do końca swojej daty ważności.


Taryfa prowizji i opłat: zmiany w opłatach

Od 1 stycznia 2021 r. zmienią się również opłaty za niektóre usługi w „Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy we Wschowie za czynności bankowe dla ludności” oraz w „Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy we Wschowie za czynności bankowe – produkty wycofane z oferty Banku”.

 

Czego dotyczą najważniejsze zmiany?


Konta osobiste

 

Zmiany obejmą opłaty za:

 • prowadzenie konta Senior
 • polecenie przelewu wewnętrznego złożone w placówce Banku
 • przelew Elixir, Expres Elixir złożone w placówce Banku
 • przelew SORBNET

 

 

Karty debetowe
Zmniejszą się opłaty za:

 • za wydanie nowej karty w miejsce utraconej
 • karty VISA

Wzrosną opłaty za:

 • wypłatę gotówki:
  • w ramach usługi cash back,
  • z bankomatów w kraju (innych niż bankomaty SGB, BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych) oraz za granicą,
  • w kasach placówek banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz innych banków,
 • zmianę PIN-u w bankomacie,
 • sprawdzenie salda rachunku w bankomacie.

 

Karty przedpłacone

 • Wzrośnie koszt wypłaty gotówki w kasach placówek banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz innych banków.

 

 

Karty kredytowe
Wzrosną opłaty za:

 • wypłatę gotówki:
  •  w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz innych banków,
  •  z bankomatów w kraju oraz za granicą.

 

Jeśli akceptujesz zmiany w Taryfach:
nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

 

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

 

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi doradcy w oddziałach.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią omawianych dokumentów.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU

 


23-10-2028

Uwaga!!! Zmiana godzin otwarcia placówek

 

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną dotyczącą zagrożenia koronawirusem wprowadziliśmy obowiązkową codzienną  przerwą w obsłudze w godzinach 11.00 - 11.30 . Od dnia 29 października  2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.

 

Aktualne godziny otwarcia oddziałów >>>

 


23-10-2020

Uwaga!!! Zmiana godzin otwarcia placówek

 

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną dotyczącą zagrożenia koronawirusem informujemy, że od dnia 26 października  2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.

 

Aktualne godziny otwarcia oddziałów >>>

 


11-08-2020

Uwaga !!! Zmiany w funkcjonowaniu placówek banku

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo utrzymujemy następujące zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

 • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
 • Klienci oczekujący zobowiązani są do utrzymania co najmniej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi:
a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
- dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
- osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

 

c) chyba że realizują one obowiązek zakrywania ust i nosa.

 


01-07-2020

PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA JEDNOLITYCH ZASAD OFEROWANIA NARZĘDZI POMOCOWYCH PRZEZ BANKI


Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podjął decyzję o przedłużeniu do 30 września br. stosowania wytycznych, które dotyczą pomocy klientom przy spłacie kredytów w związku z pandemią koronawirusa.

 

więcej informacji>>>

 


 

16-06-2020

UWAGA! ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, we Włoszakowicach, w Restauracji TOSCANIA,  ul. Spokojna 4a, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spóldzielczego we Wschowie

więcej informacji>>>

 


29-05-2020

UWAGA! ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Informujemy, że dnia 9 czerwca 2020 roku odbędzie się zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego we Wschowie.

 

więcej informacji>>>

 


29-05-2020

Uwaga !!! Zmiany w funkcjonowaniu placówek banku i godzin otwarcia

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo utrzymujemy następujące zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

 • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
 • Klienci oczekujący zobowiązani są do utrzymania co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Wyłączeni z obowiązku utrzymania przedmiotowej odległości są: rodzice z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego oraz osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie, z wyłączeniem osób wspolnie zamieszkujących lub gospodarujących.

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.

Aktualne godziny otwarcia oddziałów >>>


20-05-2020

Uwaga !!! Zmiany w funkcjonowaniu placówek banku

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wprowadzono następujące zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

 • w celu minimalizacji ryzyka w placówce banku może przebywać jednocześnie określona liczna osób (indywidualna dla danego Oddziału - informacja przed wejściem do Oddziału),
 • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
 • Klienci zobowiązani są do utrzymaniu co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi, chyba że jest to niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 


4-05-2020

Uwaga ! Zmiana godzin otwarcia placówek

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 4 maja 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.

Aktualne godziny otwarcia oddziałów >>>

 

Informujemy również, że przestają obowiązywać godziny obsługi Klientów powyżej 65 roku życia.

 


29-04-2020

Tarcza Antykryzysowa

Informujemy, że w Bankowości Internetowej została udostępniona możliwość skaładania wniosków o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR.

więcej informacji>>>

 


17-04-2020

Uwaga ! Zmiana godzin otwarcia placówek

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.

Przypominamy, że w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie Klientów powyżej 65 roku życia,


16-04-2020

Uwaga! Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych

Szanowni Klienci,


W związku z obowiązującymi od dzisiaj przepisami dotyczącymi zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych informujemy, że Klienci przebywający w placówkach banku zobowiązani są do noszenia maseczki lub innej dopuszczalnej przepisami prawa formy ochrony.
Wyłączeni z niniejszego obowiązku są:

 • dzieci do ukończenia 4. roku życia,
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, respektujmy przyjęte przepisy.

 

 


1-04-2020

 

Uwaga !!! Istotne zmiany w funkcjonowaniu placówek banku

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 2 kwietnia 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach i zasadach obsługi Klientów w oddziałach banku.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wprowadzono również istotne zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

 • w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie Klientów powyżej 65 roku życia,
 • w celu minimalizacji ryzyka w placówce banku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2-3 osoby (w zależności od oddziału),
 • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
 • Klienci oczekujący na zewnątrz placówki zobowiązani są do utrzymania co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Wyłączeni z obowiązku utrzymania przedmiotowej odległości są: rodzice z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego oraz osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie i ich opiekunowie.

 


23-03-2020

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 24 marca 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi godzinami otwarcia placówek.

Wszelkie działania podejmujemy w oparciu o nasze wspólne bezpieczeństwo, a o ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

20-03-2020

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2, uprzejmie informujemy, że planowane w dniach 25-27 marca Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie zostają odwołane.

Kolejny termin zostanie podany do publicznej wiadomości w oddzielnym komunikacie.

 

 

 


17-03-2020

Szanowni Klienci,

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć wizyty w placówkach Banku Spółdzielczego we Wschowie.  Jednocześnie informujemy, że od dnia 17.03.2020 roku nastąpiła zmiana w godzinach obsługi Klientów w placówkach banku związana z obowiązkową codzienną przerwą w obsłudze od godz. 12.00 do 13.00 oraz skróceniem czasu pracy o jedną godzinę.
Wszelkie działania podejmujemy w oparciu o nasze wspólne bezpieczeństwo, a o ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Lista placówek z godzinami otwarcia