aktualność

Ważne komunikaty

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
11-08-2020

 

Uwaga !!! Zmiany w funkcjonowaniu placówek banku

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo utrzymujemy następujące zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

 • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
 • Klienci oczekujący zobowiązani są do utrzymania co najmniej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi:
a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
- dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
- osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

 

c) chyba że realizują one obowiązek zakrywania ust i nosa.

 


01-07-2020

PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA JEDNOLITYCH ZASAD OFEROWANIA NARZĘDZI POMOCOWYCH PRZEZ BANKI


Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podjął decyzję o przedłużeniu do 30 września br. stosowania wytycznych, które dotyczą pomocy klientom przy spłacie kredytów w związku z pandemią koronawirusa.

 

więcej informacji>>>

 


 

16-06-2020

UWAGA! ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, we Włoszakowicach, w Restauracji TOSCANIA,  ul. Spokojna 4a, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spóldzielczego we Wschowie

więcej informacji>>>

 


29-05-2020

UWAGA! ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Informujemy, że dnia 9 czerwca 2020 roku odbędzie się zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego we Wschowie.

 

więcej informacji>>>

 


29-05-2020

Uwaga !!! Zmiany w funkcjonowaniu placówek banku i godzin otwarcia

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo utrzymujemy następujące zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

 • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
 • Klienci oczekujący zobowiązani są do utrzymania co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Wyłączeni z obowiązku utrzymania przedmiotowej odległości są: rodzice z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego oraz osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie, z wyłączeniem osób wspolnie zamieszkujących lub gospodarujących.

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.

Aktualne godziny otwarcia oddziałów >>>


20-05-2020

Uwaga !!! Zmiany w funkcjonowaniu placówek banku

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wprowadzono następujące zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

 • w celu minimalizacji ryzyka w placówce banku może przebywać jednocześnie określona liczna osób (indywidualna dla danego Oddziału - informacja przed wejściem do Oddziału),
 • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
 • Klienci zobowiązani są do utrzymaniu co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi, chyba że jest to niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 


4-05-2020

Uwaga ! Zmiana godzin otwarcia placówek

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 4 maja 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.

Aktualne godziny otwarcia oddziałów >>>

 

Informujemy również, że przestają obowiązywać godziny obsługi Klientów powyżej 65 roku życia.

 


29-04-2020

Tarcza Antykryzysowa

Informujemy, że w Bankowości Internetowej została udostępniona możliwość skaładania wniosków o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR.

więcej informacji>>>

 


17-04-2020

Uwaga ! Zmiana godzin otwarcia placówek

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.

Przypominamy, że w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie Klientów powyżej 65 roku życia,


16-04-2020

Uwaga! Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych

Szanowni Klienci,


W związku z obowiązującymi od dzisiaj przepisami dotyczącymi zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych informujemy, że Klienci przebywający w placówkach banku zobowiązani są do noszenia maseczki lub innej dopuszczalnej przepisami prawa formy ochrony.
Wyłączeni z niniejszego obowiązku są:

 • dzieci do ukończenia 4. roku życia,
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, respektujmy przyjęte przepisy.

 

 


1-04-2020

 

Uwaga !!! Istotne zmiany w funkcjonowaniu placówek banku

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 2 kwietnia 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach i zasadach obsługi Klientów w oddziałach banku.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wprowadzono również istotne zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

 • w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie Klientów powyżej 65 roku życia,
 • w celu minimalizacji ryzyka w placówce banku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2-3 osoby (w zależności od oddziału),
 • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
 • Klienci oczekujący na zewnątrz placówki zobowiązani są do utrzymania co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Wyłączeni z obowiązku utrzymania przedmiotowej odległości są: rodzice z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego oraz osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie i ich opiekunowie.

 


23-03-2020

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 24 marca 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi godzinami otwarcia placówek.

Wszelkie działania podejmujemy w oparciu o nasze wspólne bezpieczeństwo, a o ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

20-03-2020

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2, uprzejmie informujemy, że planowane w dniach 25-27 marca Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie zostają odwołane.

Kolejny termin zostanie podany do publicznej wiadomości w oddzielnym komunikacie.

 

 

 


17-03-2020

Szanowni Klienci,

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć wizyty w placówkach Banku Spółdzielczego we Wschowie.  Jednocześnie informujemy, że od dnia 17.03.2020 roku nastąpiła zmiana w godzinach obsługi Klientów w placówkach banku związana z obowiązkową codzienną przerwą w obsłudze od godz. 12.00 do 13.00 oraz skróceniem czasu pracy o jedną godzinę.
Wszelkie działania podejmujemy w oparciu o nasze wspólne bezpieczeństwo, a o ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Lista placówek z godzinami otwarcia