Nowe zdjęcie

Ważne komunikaty

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
1-04-2020

 

Uwaga !!! Istotne zmiany w funkcjonowaniu placówek banku

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 2 kwietnia 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach i zasadach obsługi Klientów w oddziałach banku.

Aktualne godziny otwarcia oddziałów >>>

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wprowadzono również istotne zmiany w zakresie funkcjonowania placówek:

  • w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie Klientów powyżej 65 roku życia,
  • w celu minimalizacji ryzyka w placówce banku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2-3 osoby (w zależności od oddziału),
  • Klienci zobowiązani są do stosowania dostępnych w banku środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
  • Klienci oczekujący na zewnątrz placówki zobowiązani są do utrzymania co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Wyłączeni z obowiązku utrzymania przedmiotowej odległości są: rodzice z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego oraz osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie i ich opiekunowie.

 


23-03-2020

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 24 marca 2020 roku nastąpi zmiana w godzinach obsługi Klientów w oddziałach banku.
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi godzinami otwarcia placówek.

Wszelkie działania podejmujemy w oparciu o nasze wspólne bezpieczeństwo, a o ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

20-03-2020

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2, uprzejmie informujemy, że planowane w dniach 25-27 marca Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie zostają odwołane.

Kolejny termin zostanie podany do publicznej wiadomości w oddzielnym komunikacie.

 

 

 


17-03-2020

Szanowni Klienci,

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć wizyty w placówkach Banku Spółdzielczego we Wschowie.  Jednocześnie informujemy, że od dnia 17.03.2020 roku nastąpiła zmiana w godzinach obsługi Klientów w placówkach banku związana z obowiązkową codzienną przerwą w obsłudze od godz. 12.00 do 13.00 oraz skróceniem czasu pracy o jedną godzinę.
Wszelkie działania podejmujemy w oparciu o nasze wspólne bezpieczeństwo, a o ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Lista placówek z godzinami otwarcia