aktualność

Usługa 3D Secure

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
23-06-2020

Informujemy, że od 1 lipca 2020 roku rezygnujemy z konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie ustalonym hasłem statycznym dla kart, które obecnie tego wymagają, oraz  z  rejestrowania kart w usłudze 3D Secure.

 

Zamiast tego od dnia 1 lipca do 30 października 2020 roku, wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który zostanie przekazany na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku.

 

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 31 października 2020 r. wprowadzona zostanie dwuetapowa metoda autoryzacji transakcji. Płatność kartą w internecie będzie wymagać udzielenia odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne (które wcześniej należy ustalić w placówce w Banku) i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który zostanie przekazany na numer telefonu komórkowego. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 30 września 2020 r. należy ustalić w placówce Banku lub telefonicznie u doradcy na infolinii pod numerem tel. 800-888-888.