Nowe zdjęcie

Trwały nośnik elektroniczny

Szanowni Państwo,

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie informuje, że dnia 20 grudnia 2018 r. został wdrożony Trwały nośnik elektroniczny. To nowa funkcjonalność dzięki której przekazywane będą informacje wymagane przepisami prawa – w szczególności: arkusz informacyjny dla deponentów, zmiany regulaminu i taryfy oraz zestawienie opłat zawierających informacje o poniesionych kosztach i opłatach do rachunku.

 


Trwały nośnik umożliwi przechowywanie adresowanych do Państwa wiadomości przez okres 6 lat i pozwoli na ich odtworzenie w niezmienionej postaci. Ta forma korespondencji to szybsza i sprawniejsza forma komunikacji oraz bezpieczny i łatwy dostęp do niej.

Pod adresem https://trwalynosnik.bswschowa.pl dostępny jest portal dla odbiorców eDokumentów, którzy są każdorazowo informowani o wygenerowaniu dokumentu i wystawieniu go na portalu. Informacja jest przekazywana w wiadomości e-mail, której nadawcą jest Bank (bank@bswschowa.pl). Po otrzymaniu informacji odbiorca może założyć konto na portalu i pobrać dokumenty. Do założenia konta na portalu konieczne będzie podanie adresu e-mail oraz numeru PESEL lub REGON, dlatego niezbędne jest uzupełnienie Państwa danych kontaktowych w dokumentacji banku oraz bieżąca ich aktualizacja (e-mail oraz numer telefonu komórkowego).

 

Informujemy także, że dostęp do portalu będzie możliwy poprzez zalogowanie się do bankowości internetowej gdzie zostaną udostępniane dla Państwa linki do dokumentów zamieszczonych w portalu.

 

W przypadku braku akceptacji trwałego nośnika przewidującego wykorzystanie elektronicznych kanałów jako sposobu komunikacji, prosimy o złożenie w banku oświadczenia o wyborze innego kanału np. formy papierowej.

Ponadto informujemy Państwa, że po półtorarocznym okresie utrzymywania przez bank dwóch platform bankowości internetowej z dniem 1 lutego 2019 r. dostęp do usług bankowości internetowej możliwy będzie jedynie poprzez link bswschowa24.pl. dostępny na stronie głównej banku w miejscu logowania.