aktualność

Tabela zasad i godzin realizacji przelewów

REALIZACJA PRZELEWÓW WYCHODZĄCYCH

RELIZACJA PRZELEWÓW / PRZEKAZÓW KRAJOWYCH WYCHODZĄCYCH W PLN

 

ZŁOŻENIE DYSPOZYCJI

PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

złożony za pośrednictwem kanałów elektronicznych i w placówkach banku

do godziny 800

do godziny 1000

do godziny 1200

do godziny 1330

do godziny 1730

po godzinie 1730

dzień bieżący I sesja ELIXIR

dzień bieżący II sesja ELIXIR

dzień bieżący III sesja ELIXIR

dzień bieżący IV sesja ELIXIR

dzień bieżący I sesja ELIXIR dnia następnego

następny dzień roboczy I sesja ELIXIR

przelew ZUS złożony za pośrednictwem kanałów elektronicznych i w placówkach banku:

- w dniach 5, 10 i 15 każdego miesiąca

do godziny 1440

po godzinie 1440

po godzinie 1730

bieżący dzień roboczy

dzień bieżący I sesja ELIXIR dnia następnego

następny dzień roboczy

- w pozostałe dni

do godziny 1340

po godzinie 1340po godzinie 1730

bieżący dzień roboczy

dzień bieżący I sesja ELIXIR dnia następnego

następny dzień roboczy

przelew SORBNET* złożony za pośrednictwem kanałów elektronicznych i w placówkach banku

od 0730 do 0750

od 0815 do 0950

od 1015 do 1145

od 1215 do 1330

dzień bieżący I sesja ELIXIR

dzień bieżący II sesja ELIXIR

dzień bieżący III sesja ELIXIR

dzień bieżący IV sesja ELIXIR

przelew Express Elixir złożony za pośrednictwem kanałów elektronicznych i w placówkach banku

od 730 do 1700

przelew natychmiastowy

 
*nie dotyczy przelewów realizowanych pomiędzy bankami zrzeszonymi w SGB-Banku S.A. i przelewów wewnętrznych

RELIZACJA WYCHODZĄCYCH PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH ORAZ KRAJOWYCH W WALUTACH OBCYCH

TYP PRZELEWU

MOMENT OTRZYMANIA

PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

wychodzący- tryb normalny (TOMNEXT)

do godziny 1500

po godzinie 1500

bieżący dzień roboczy

następny dzień roboczy

wychodzący – tryb pilny

(OVERNIGHT)

do godziny 1300

po godzinie 1300

bieżący dzień roboczy

następny dzień roboczy

 

 

RELIZACJA PRZELEWÓW PRZYCHODZĄCYCH

REALIZACJA PRZYCHODZĄCYCH PRZELEWÓW KRAJOWYCH W PLN

 

TYP PRZELEWU

MOMENT OTRZYMANIA

PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

przychodzący ELIXIR

do godziny 1730

bieżący dzień roboczy

przychodzący SORBNET

do godziny 1330

bieżący dzień roboczy

przychodzący EXPRESS ELIXIR

do godziny 1700

bieżący dzień roboczy

 

 

 

RELIZACJA PRZYCHODZĄCYCH PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH ORAZ KRAJOWYCH W WALUTACH OBCYCH

 

TYP PRZELEWU

MOMENT OTRZYMANIA

PRZYJĘCIE DO REALIZACJI**

przychodzący

do godziny 1500

po godzinie 1500

bieżący dzień roboczy

następny dzień roboczy

 

 

 

**uznanie rachunku następuje w terminie j.w., ale nie wcześniej niż po otrzymaniu środków z banku zleceniodawcy. Data waluty uznania rachunku beneficjenta jest zgodna z datą księgowania środków na rachunku beneficjenta.

Aktualizacja sald kart najpóźniej do 1900.

Obciążenie rachunku Zleceniodawcy kwotą wynikającą z dyspozycji dokonywane jest w dniu przyjęcia dyspozycji do realizacji.

Moment otrzymania jest to moment, w którym zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank z uwzględnieniem godzin obowiązujących w Banku.

Przyjęcie do realizacji jest to termin w którym Bank obciąża rachunek zleceniodawcy.

SORBNET przelew realizowany w obrocie krajowym przez system  rozliczeniowy SORBNET, prowadzony przez NBP.