Nowe zdjęcie

Święta plonów

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
9-09-2019

Święta plonów

Bank Spółdzielczy we Wschowie już od lat wspiera organizację lokalnych dożynek, tradycyjnych Świąt Plonów. W tym roku aktywnie uczestniczyliśmy w Powiatowo- Gminnych Dożynkach w Jędrzychowicach, Lubuskim Święcie Plonów w Krzeszycach, Święcie Sołectw w Chobieni oraz w Dożynkach Gminnych w Kotli, Karłowie, Prochowicach i Grębocicach.

Ostatni miesiąc tegorocznego, gorącego lata upłynął lokalnym rolnikom właśnie w atmosferze dożynek. Jest to bowiem jedno z najpiękniejszych świąt polskiej wsi, to czas podziękowań i uhonorowania ciężkiej pracy rolników. W tych dniach wyrażamy szacunek oraz uznanie za ich trud i wysiłek oraz umiłowanie do polskiej ziemi.


Ludowe obrzędy inauguruje zawsze msza święta, podczas której święcone są dary z pól. Tradycją jest korowód dożynkowy, konkurs najpiękniejszych wieńców oraz przemówienia gospodarzy i zaproszonych gości. Dożynki to też czas świętowania i zabawy oraz bogaty program artystyczny, a w tym występy ludowych artystów. Tego też nie zabrakło w tym roku. Poniżej prezentujemy pamiątkowe fotografie, będące wspomnieniem tegorocznego okresu dożynkowego.