Nowe zdjęcie

Przejęcie Lubuska SKOK

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 października 2017 r. Lubuska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Zielonej Górze (Lubuska SKOK ) zostanie przejęta przez Bank Spółdzielczy we Wschowie. Przejęcie nastąpi na podstawie, ogłoszonej dnia 2 października 2017 roku, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.
W wyniku powyższej decyzji Komisji od 31 października 2017 r. członkowie Lubuska SKOK staną się klientami Banku Spółdzielczego we Wschowie.
Od zakończenia procesu przejęcia, tj. od 31 października 2017 r. zyskają Państwo dostęp do pełnej oferty produktów i usług Banku Spółdzielczego we Wschowie oraz sieci placówek i bankomatów w Polsce, a także do nowoczesnego serwisu bankowości elektronicznej oraz platformy walutowej.
Informacje dotyczące Banku Spółdzielczego we Wschowie i szczegóły oferty znaleźć można na stronie www.bswschowa.pl.
Materiały informacyjne na temat serwisu bankowości elektronicznej dostępne są na stronie http://www.bswschowa.pl/instrukcje-bankowosci-internetowej

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji środki zgromadzone w kasie pozostają objęte ochroną gwarancyjną do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro - w całości.
Z dniem przejęcia Bank Spółdzielczy we Wschowie wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki kasy przejmowanej.

Odpowiedzi na pytania związane z procesem przejęcia oraz obsługą produktów uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 68 455 43 86, 68 329 79 46 lub 65 540 87 51(opłata zgodna z taryfą operatora).

 

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Banku Spółdzielczego we Wschowie w proces restrukturyzacji sektora SKOK.

 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=58853&p_id=18