Nowe zdjęcie

Powołanie Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A.

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
26-06-2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku dokonało wyboru Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2019-2022.
Przewodniczącym Rady został Sławomir Flissikowski, a Zastępcą Przewodniczącego- Leokadia Danuta Tołwińska. Na kolejną kadencję na stanowisko Sekretarza Rady powołany został Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie- Sebastian Nietyksza.

 

 

Wybrana Rada Nadzorcza przez okres kolejnych trzech lat będzie sprawować  nadzór nad działalnością Banku.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. spełniają wymogi wynikające z ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dotyczące ograniczeń w liczbie pełnionych przez nich funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych spółek.

 

Skład Rady Nadzorczej SGB-Bank S.A.:

 

Imię i Nazwisko Funkcja Bank Spółdzielczy
Sławomir Flissikowski Przewodniczący Rady Bank Spółdzielczy w Skórczu
Leokadia Danuta Tołwińska Zastępca Przewodniczącego Bank Spółdzielczy w Malborku
Sebastian Nietyksza Sekretarz Rady Bank Spółdzielczy we Wschowie
Jerzy Bibro Członek Rady Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Zofia Kałek-Bazyluk Członek Rady Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
Piotr Janusz Pniewski Członek Rady Bank Spółdzielczy w Raciążu
Adam Trzos Członek Rady Bank Spółdzielczy w Więcborku
Halina Wilk Członek Rady Bank Spółdzielczy w Przysusze