Nowe zdjęcie

Ostrzeżenia

ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE TINBA I VAWTRAK

Rada Bankowości Elektronicznej ostrzega przed nasilającą się ostatnio metodą na tzw. „poczekalnię” z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania: Tinba i Vawtrak.
Rada Bankowości Elektronicznej ostrzega przed nasilającą się ostatnio metodą na tzw. „poczekalnię” z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania: Tinba i Vawtrak, dzięki którym hakerzy uzyskują dostęp do rachunku bankowego oraz przeprowadzają transakcję oszukańczą.

  • Działanie ww. malware’ów polega na dodaniu skryptu, który podczas logowania do sesji bankowości internetowej wykonuje następujące czynności:
  • Klient podaje hasło i login do bankowości internetowej, które są następnie przesyłane na serwer hakerów;
  • Na komputerze klienta przez okres czasu około minuty lub dłużej wyświetlany jest komunikat „ trwa przesyłanie danych” , „proszę czekać”, „trwa aktualizacja danych” itp.;
  • W tym czasie na podstawie wykradzionego loginu i hasła następuje:

1. logowanie przez hakerów do bankowości internetowej klienta,
2. badanie dostępnych środków,
3. przygotowywanie transakcji oszukańczej,
4. pobranie informacji z banku o konieczności podania numeru wygenerowanego przez Token
w celu autoryzacji ww. transakcji,

  • Po tych czynnościach na komputerze nieświadomego klienta skrypt wyświetla komunikat o rzekomych problemach z uwierzytelnieniem i generuje prośbę o wprowadzenie dodatkowego numeru wygenerowanego przez Token w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia tożsamości klienta;
  • Nieświadomy użytkownik wprowadzając numer z Tokena „de facto” autoryzuje transakcję oszukańczą myśląc, iż dokonuje dodatkowego uwierzytelnienia swojej tożsamości;
  • W celu opóźnienia identyfikacji kradzieży po wykonaniu przelewu, na zainfekowanym komputerze wyświetlany jest przez trojan komunikat przez hakerów o rzekomych pracach modernizacyjnych i przymusowej przerwie w pracy bankowości internetowej.

Wyżej opisany mechanizm może być stosowany również w przypadku autoryzacji kodami SMS. Ponadto dzięki takim malware’om przestępcy mogą utworzyć nowy przelew zdefiniowany i posiadając już hasło i login do systemu transakcyjnego klienta, mogą samodzielnie dokonywać transakcji oszukańczych z użyciem utworzonego przez siebie przelewu zdefiniowanego (takie przelewy nie wymagają dodatkowej autoryzacji). W związku z powyższym w przypadku gdy użytkownik bankowości internetowej dostrzeże nietypowe działanie systemu bankowości internetowej m. in. wyżej opisane powinien:

  • nie podawać dodatkowych informacji w celu „uwierzytelnienia” swojej tożsamości;
  • bezzwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem w celu powiadomienia banku o odbiegającym do typowego działaniu bankowego serwisu transakcyjnego;
  • zmienić hasło dostępowe do systemu bankowości elektronicznej poprzez kanał telefoniczny lub z użyciem innego komputera.

Dobrze byłoby gdyby użytkownik podczas dostrzeżenia ww. anomalii zrobił zrzut ekranu (wciskając przycisk na klawiaturze „PrtScn” i wklejając go do nowego pliku w programie np. „Paint”). Zrzut ten może być pomocny bankowi przy identyfikacji zagrożenia.