Nowe zdjęcie

Nowy chodnik ze wsparciem banku!

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
04-10-2018

Trwają prace związane z przebudową chodnika przy ulicy Daszyńskiego, gdzie znajduje się I Oddział oraz Centrala Banku Spółdzielczego we Wschowie. Zarząd Banku udzielił dofinansowania do w/w inwestycji mając na uwadze bezpieczeństwo i troskę o swoich klientów oraz względy wizerunkowe.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, Bank Spółdzielczy we Wschowie wsparł zadanie pn.: „Przebudowa chodnika drogi powiatowej 1005 F we Wschowie, ul. Daszyńskiego, odcinek 225 mb od ul. Andrzeja Kostki do ul. Gospody”, kwotą 35 tysięcy złotych. To połowa kosztów związanych z modernizacją chodnika, drugą część dołoży Starostwo. Termin realizacji nastąpi do połowy października br.