z życia banku

Nagroda na Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023.

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
14-09-2023

Nagroda na Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023.

13 września odbyło się Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023, które stanowi stałe forum dialogu banków z przedsiębiorcami. Celem tegorocznej edycji Forum była wspólna analiza i zaprezentowanie informacji na temat dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu.

 

 

Konferencja zgromadziła wielu uczestników rynku takich jak banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP.


Kluczowym punktem Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023 było wręczenie Nagród XV-lecia Liderów Instrumentów Finansowych UE w Polsce.

 

 

 

Wydarzenie było podsumowaniem dotychczasowych działań i podziękowaniem dla najlepszych instytucji finansowych, które podjęły się niełatwej misji krajowego wdrożenia centralnych instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej. Nagrody miały na celu promocję liderów oraz zachęcenie polskich instytucji finansowych do sięgania po nowe programy UE. Nasz Bank otrzymał nagrodę sektorową w kategorii Najlepszy Bank Spółdzielczy, którą odebrał uczestniczący w forum Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza.

 

 

żródło: www.zbp.pl/