z życia banku

Mikołajkowe spotkanie Banków Spółdzielczych

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
9-12-2019

Mikołajkowe spotkanie Banków Spółdzielczych

W dniu 6 grudnia 2019 roku w Boszkowie odbyło się Mikołajkowe spotkanie z zaprzyjaźnionymi Bankami Spółdzielczymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeń Generali i SGB Leasing, którzy przedstawili swoją ofertę.
Bank Spółdzielczy we Wschowie zaprezentował funkcjonowanie inteligentnego systemu sprzedaży CRM oraz platformy walutowej. Spotkaniu towarzyszyły dyskusje i wymiana doświadczeń.