aktualność

Konferencja biznesowa RIPH

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
17-11-2023

Dobre i partnerskie relacje z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie pozwoliły nam na zorganizowanie wspólnego przedsięwzięcia, konferencji biznesowej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.


Wydarzenie odbyło się 15 listopada w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie. Tematyka konferencji była poświęcona stricte prowadzeniu działalności gospodarczej, ale przede wszystkim wskazaniu zagrożeń, szans i umiejętności funkcjonowania w szybko zmieniającym się biznesie.


Konferencję rozpoczęło przemówienie Prezesa RIPH Pan Tomasza Łaskowskiego, a w dalszej kolejności ponad 100 zaproszonych gości wysłuchało ciekawych prelekcji.

 

 • GOSPODARKA OKIEM EKONOMISTY – JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA PRZEDSIĘBIORCÓW
  Piotr Soroczyński – Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej
   
 • CO NIE JEST PRAWEM ZABRONIONE, JEST DOZWOLONE – CZYLI W JAKI SPOSÓB KONSTYTUCJA BIZNESU CHRONI PRZEDSIĘBIORCĘ
  Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców w nowym roku – KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR wygoda, ułatwienie czy narzędzie e-kontroli i totalnej inwigilacji
  Luiza Pieprzyk – Partner TAX&DUTY, audytor podatkowy, wykładowca, ekspert w zakresie podatku VAT w Polsce i UE, były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów
   
 • ARBITRAŻ I MEDIACJA JAKO WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY
  Marcin Hałka – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Lesznie, Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Lesznie, Sędzia Sądu Rejonowego
  Agnieszka Kozłowska – Mediator w Ośrodku Mediacji przy RIPH w Lesznie
  Wojciech Celichowski – Prezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
  Tomasz Kirstajn – Prezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego Oddział w Lesznie
  Dorota Polaszek – Kierownik Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna
   

więcej>>>

https://leszno.naszemiasto.pl/rozmawiali-o-biznesie-i-pieniadzach-duza-konferencja/ar/c3-9522523
https://www.mbpleszno.pl/Konferencja_biznesowa_dla_przedsiebiorcow.html


Należy podkreślić, że członkostwo naszego Banku w RIPH umożliwia nawiązanie relacji z przedsiębiorcami oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz lokalnego środowiska biznesu. Konferencja była zatem idealną formą nawiązania nowych wartościowych kontaktów biznesowych oraz poznania problemów lokalnego rynku