aktualność

Jubileusz 70-lecia Banku Spółdzielczego we Wschowie

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
26-05-2017

Jubileusz 70-lecia Banku Spółdzielczego we Wschowie

Bank Spółdzielczy we Wschowie w tym roku obchodzi Jubileusz 70-lecia istnienia. 26 maja 2017 roku w Hotelu Sułkowski w Boszkowie, odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa w której udział wzięło wielu znamienitych Gości, wśród których obecni byli przedstawiciele środowiska bankowości spółdzielczej: Prezes Zarządu SGB Banku S.A. w Poznaniu Paweł Pyzik, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB-Banku S.A. w Poznaniu Adam Skowroński, Przewodniczący Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu Sławomir Flissikowski, Prezes Zarządu SGB-Leasing w Poznaniu Michał Franc, Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Przemysław Garbusiewicz, Dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Zielonej Górze Zbigniew Hałaj. W Gali Jubileuszowej wzięli udział także Prezesi, Wiceprezesi okolicznych Banków Spółdzielczych, reprezentanci lokalnych władz: Starostowie, Burmistrzowie oraz Wójtowie, jak również Członkowie i Klienci Banku Spółdzielczego we Wschowie.

 

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie Sebastian Nietyksza, w swoim przemówieniu otwierającym część oficjalną Gali Jubileuszowej podkreślił ważną, społeczną rolę, jaką odgrywa Bank Spółdzielczy we Wschowie wspominając historię oraz ludzi, którzy przyczynili się do dynamicznego rozwoju Banku. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzenia filmu wizerunkowego, który był wizualnym dopełnieniem wystąpienia Prezesa.

Uroczystość Jubileuszu Banku była również okazją do uhonorowania pracowników, którzy w ogromnej mierze przyczynili się do rozwoju spółdzielczości bankowej. Dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Zielonej Górze, Zbigniew Hałaj wręczył odznaczenia Narodowego Banku Polskiego „za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” wyróżnionym pracownikom.

Podczas Gali, Prezes Banku wręczył nagrodę główną w zorganizowanej z okazji obchodów 70-lecia Loterii Jubileuszowej tj. samochód osobowy Toyota Corolla, klientowi jednego z Oddziałów Banku oraz przekazał na ręce Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie symboliczny czek. Bank Spółdzielczy we Wschowie nieustannie angażuje się w życie lokalnej społeczności, dlatego też zamiast przekazania kwiatów, Bank zachęcał do wsparcia finansowego Stowarzyszenia.

Podczas Gali Jubileuszowej, licznie przybyli goście przekazali na ręce władz Banku gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. Część artystyczną uświetniła swoją obecnością Pani Justyna Steczkowska, polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów oraz skrzypaczka, której bogata dyskografia została wielokrotnie nagrodzona.

Bank Spółdzielczy we Wschowie z okazji Jubileuszu 70-lecia wydał monografię, która opisuje jak również obrazuje historię Banku. Monografia ukazała się nakładem znanego wydawnictwa BIOMAL.

Korzystając z okazji Jubileuszu, Bank Spółdzielczy we Wschowie składa serdeczne podziękowania wszystkim swoim klientom za dotychczasową współpracę, znakomite relacje biznesowe, a przede wszystkim za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście.