Nowe zdjęcie

Jesteśmy z rolnikiem, gdy pogoda stanowi wyzwanie.

Dla kogo skierowana jest nasza oferta?


Z oferty będą mogli skorzystać klienci, którzy ubezpieczyli u nas swoje uprawy od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2019 roku. Ubezpieczenie obejmie zboża ozime na działkach o powierzchni przekraczającej 5 ha.

 

Czym jest susza?


Zgodnie z definicją użytą w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, susza występuje wtedy, gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie pomiędzy 21 marca a 30 września danego roku, nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. Instytucją decyzyjną i opiniotwórczą w sprawach suszy jest Instytut Upraw, Nawożenia
i Gleboznawstwa (IUNG).

 

W jakim okresie można zakupić ubezpieczenie?


Od 10 lutego 2020 do 13 marca 2020 roku

 

Co obejmuje ubezpieczenie?


Ubezpieczeniem suszy mogą zostać objęte zboża ozime, a działki, na których się znajdują, muszą mieć powierzchnię przekraczającą 5 ha i być odpowiednio geokodowane.

 

Czy ubezpieczenie jest dotowane z budżetu państwa?


Ryzyko suszy jest objęte dopłatami z budżetu państwa w wysokości 65%. W 2020 roku warunki otrzymania dopłaty do składki za ubezpieczenie upraw nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

 

Razem zadbamy o uprawy naszych klientów.