współpraca

Gwarancja BGK w ramach programu COSME

Gwarancja 80% wartości kredytu do maksymalnej wysokości 600 tys. zł, niska prowizja i minimum formalności - to największe zalety gwarancji spłaty kredytów w ramach programu COSME. Program stanowi nową, atrakcyjną formę wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP, dostępną dla Klientów Banku Spółdzielczego we Wschowie.

O programie COSME
Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to ok. 2,3 mld EUR, z czego ok. 1,3 mld to środki przeznaczone na instrumenty finansowe (dłużne i kapitałowe). Programem zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Do kogo skierowany jest produkt gwarancyjny ?
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy poszukują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego.


Korzyści dla przedsiębiorców

 • Brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja BGK jako główne zabezpieczenie kredytu ,

 • Alternatywa dla przedsiębiorców którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis;

 • Brak wykluczeń sektorowych charakterystycznych dla pomocy de minimis;

 • Nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku – m.in. nie ma konieczności wypełniania dokumentów związanych z pomocą de minimis; wnioski o gwarancję składane razem z wnioskiem o kredyt;


  Parametry gwarancji:

 • Beneficjent- mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca,

 • wartość gwarancji - 80% kwoty udzielonego kredytu,

 • kwota gwarancji - maksymalnie 480.000 PLN,

 • gwarancją może być objęty kredyt:

  • inwestycyjny lub obrotowy,

  • udzielony w polskich złotych

  • odnawialny bądź nieodnawialny,

  • w maksymalnej kwocie 600.000 PLN,

  • udzielony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

 • okres ważności gwarancji - maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

 • prawne zabezpieczenie na rzecz BGK - weksel własny in blanco Kredytobiorcy


  Dlaczego warto?
  Możliwość uzyskania kredytu bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej.
  Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
  Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
  Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.

   

  Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

  Informacje o gwarancji w ramach programu COSME są dostępne na stronie internetowej www.bgk.pl.