z życia banku

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
28-05-2020

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

W dniu 28 maja 2020 roku odbyło się kolejne z cyklu tegorocznych webinariów Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, dotyczące tematyki wykorzystania trwałego nośnika. Panel dyskusyjny poprzedzony był prelekcjami, na których prezentowano różne modele trwałego nośnika i korzyści z zastosowania takiego rozwiązania.


Uczestnikiem reprezentującym nasz bank w panelu dyskusyjnym był Kierownik Wydziału Produktów Bankowych- Michał Ziemek. Zaprezentował korzyści banku wynikające z wdrożenia trwałego nośnika, przede wszystkim korzyści skierowane dla Klienta, jak i korzyści banku. Istotnym elementem, było zwrócenie uwagi na szerokie spektrum wykorzystania takiego rozwiązania, zarówno do publikowania dokumentów ogólnych, jak i indywidualnych. Poruszono również kwestie funkcjonalności trwałego nośnika w okresie pandemii, który usprawnia spełnienie wymogów ustawowych, dotyczących komunikowania Klientom zachodzących zmian.