z życia banku

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
28-05-2021

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Podczas II dnia Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w sesji panelu dyskusyjnego dotyczącej zapewnienia ciągłości działania banku w obszarze cyberbezpieczeństwa w czasach pandemii, jednym z uczestników był Artur Wichlinski – Kierownik Wydziału Informatyki w Bank Spółdzielczy we Wschowie. W aspekcie omawianej problematyki podkreślił istotę edukacji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa:
„Jednym z elementów budowania naszej kultury organizacyjnej jest edukacja i komunikacja […] Tak samo ważna jest komunikacja o zagrożeniach płynących z sieci. Szybkie reakcje i powiadamiania o incydentach są w obecnej chwili jednym z naszych priorytetów w budowaniu świadomości naszych użytkowników, którzy tak naprawdę są naszymi klientami z tą różnicą, że wewnętrznymi . Z tego powodu, że jesteśmy bankiem silnie nastawionym na digitalizację, a co za tym idzie na budowanie cyfrowych miejsc pracy, stworzyliśmy w naszym Intranecie szereg aplikacji, które wspomagają nas w procesie informowania między innymi o zagrożeniach.”

 

Pozostałymi uczestnikami dyskusji byli:

  • Roland Węgrzynowski, BS Barlinek
  • Zbigniew Staniaszek, BS w Ostrowi Mazowieckiej
  • Artur Gębicz, CFE, CDFA, Spółdzielczy System Ochrony SGB