z życia banku

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
21-05-2021

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

20 maja 2021 roku odbyło się webinarium inaugurujące coroczne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Organizatorami wydarzenia są: Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz miesięcznik finansowy BANK. Podczas forum ogłoszono wyniki I Edycji Konkursu Spółdzielcza Technologia Roku 2020.


Kapituła konkursu wskazała następujących laureatów:

  • W kategorii Zespoły IT w sektorze bankowości spółdzielczej, kapituła konkursu przyznała I nagrodę dla Banku Spółdzielczego we Wschowie za rozwiązanie – Intranet BS Wschowa wskazując w uzasadnieniu umiejętność motywowania kompetentnych pracowników dla tworzenia unikalnych rozwiązań  w obszarze IT na rzecz banku w którym pracują.
  • W kategorii z Kompleksowe rozwiązania firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej kapituła konkursu wyróżniła rozwiązanie - Wspólna Platforma Informatyczna Asseco Poland SA  za  Boox bank - kompleksowe rozwiązanie usług informatycznych w banku (tak hardware jak i software) poprawiające bezpieczeństwo i efektywność. Kapitula doceniła zwłaszcza formułę stałej opłaty za całość rozwiązań informatycznych dla banku.
  • W kategorii Nowoczesne technologie w bankowości spółdzielczej kapituła konkursu wskazała na rozwiązanie smartKarta, które jako innowacyjne i unikalne rozwiązanie w bankowości spółdzielczej umożliwiło klientom banków wykorzystywanie kodów QR i aplikacji mobilnej do realizacji bezdotykowych transakcji w bankomatach.

 

 

 

W imieniu BS Wschowa wirtualną nagrodę odebrał Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza, który w swojej wypowiedzi podkreślił ogromne znaczenie funkcjonalności platformy intranetowej BS Wschowa i docenił jej twórców- Zespół IT. „Chciałbym w tym miejscu serdecznie pogratulować i podziękować przede wszystkim za kreatywność i wsłuchiwanie się w potrzeby organizacji”
Kapituła doceniła w szczególności umiejętność doboru i motywowania kompetentnych pracowników dla tworzenia unikalnych rozwiązań w obszarze IT na rzecz Banku.
Tegoroczne FTBS odbywa się pod hasłem "Technologia w czasach pandemii. Wyzwania i szanse dla sektora bankowości spółdzielczej". W ramach I cyklu webinarium zrealizowano dwie sesje tematyczne:

 

  • Rozwiązania chmurowe jako alternatywa dla zmian podejścia w biznesie bankowym.
  • Technologia na rzecz sektora spółdzielczego - kryteria wyboru oczekiwanych rozwiązań w sektorze bankowości spółdzielczej.

 

Kolejne spotkania w ramach FTBS zostały zaplanowane na 27 maja i 10 czerwca 2021 r.