aktualność

Dla nas relacje są najważniejsze

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
16-02-2021

Dla nas relacje są najważniejsze

16 lutego 2021 roku w Internetowym Portalu Bankowości Spółdzielczej BS.NET opublikowano wywiad z Prezesem Zarządu Sebastianem Nietykszą o perspektywach rozwoju biznesu bankowego w dobie niskich stóp procentowych. W prezentowanej wypowiedzi Prezes Nietyksza  podkreślił kierunki rozwoju Banku w dobie pandemii, znaczenie postępu technologicznego dla bankowości spółdzielczej oraz wiele istotnych zagadnień związanych z sektorem finansowym.
Zachęcam do lektury i zapoznania się całością tej interesującej publikacji.