Nowe zdjęcie

Bez prowizji w zgranym duecie

 

Masz pilne potrzeby do zrealizowania? Poszukujesz atrakcyjnego kredytu? Nic prostszego, pozwól nam sfinansować Twoje wydatki.
„Bez prowizji w zgranym duecie” to naprawdę wiele korzyści:

  • 0% prowizji przy zawarciu umowy o kredyt gotówkowy lub „Profit kredyt” na okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz jednocześnie umowy na kartę kredytową z limitem min. 3000 zł,
  • 50% prowizji przy zawarciu umowy o kredyt gotówkowy lub „Profit kredyt” na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Parametry promocji:

  • Skierowana jest do Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Wschowie,
  • Trwa w okresie od 1.01.2020 roku do 29.02.2020 r.

Zapraszamy do oddziałów Banku

 

regulamin Bez prowizji w zgranym duecie

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu gotówkowego 10.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 2.458,40 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 1.115,53 zł, koszty usług dodatkowych: ubezpieczenie na życie 331,00 zł, koszty z tytułu karty kredytowej 1.011,87 zł*, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 18,43%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 12.458,40 zł (raty równe) wysokość rat wynosi 308,77 zł.

Kalkulację sporządzono na dzień 03.01.2020 r. przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.

*przy założeniu, że limit kredytowy wynosi 3.000,00 zł i kredyt wykorzystany jest w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania oraz spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.