Nowe zdjęcie

Bez prowizji w zgranym duecie

Przypominamy, że trwa promocja „Bez prowizji w zgranym duecie”.

Dzięki niej dostajesz promocyjnie:

  • 0% prowizji od kredytu gotówkowego lub profit kredytu przy założeniu, że wraz z kredytem otrzymasz kartę kredytową.
  • lub -50% prowizji od kredytu gotówkowego lub profit kredytu w okresie trwania kampanii.

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych i potrwa do 31 marca 2019 r., a warunkiem udziału w promocji jest otrzymanie kredytu gotówkowego lub Profit Kredytu w Banku Spółdzielczym we Wschowie albo jednego z tych kredytów i karty kredytowej z limitem kredytowym w wysokości co najmniej 3000 zł.

 

 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu gotówkowego 10.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 2.819,80 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 1.114,58 zł, koszty usług dodatkowych: ubezpieczenie na życie 331,00 zł, koszty z tytułu karty kredytowej 1.374,22 zł*, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 22,09%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 12.819,80 zł (raty równe) wysokość rat wynosi 308,74 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.
*przy założeniu, że limit kredytowy wynosi 3.000,00 zł i kredyt wykorzystany jest w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania oraz spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.

Szczegóły w regulaminie promocji oraz w Oddziałach Banku.