Nowe zdjęcie

Bez prowizji w zgranym duecie

Z początkiem miesiąca rozpoczęła się kampania pn. „Bez prowizji w zgranym duecie”.

Dzięki niej dostajesz promocyjnie:

  • 0% prowizji od kredytu gotówkowego lub profit kredytu przy założeniu, że wraz z kredytem otrzymasz kartę kredytową.
  • lub -50% prowizji od kredytu gotówkowego lub profit kredytu w okresie trwania kampanii.

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych i potrwa do 31 grudnia 2018 r., a warunkiem udziału w promocji jest otrzymanie kredytu gotówkowego lub Profit Kredytu w Banku Spółdzielczym we Wschowie albo jednego z tych kredytów i karty kredytowej z dowolnym limitem.

 

 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu gotówkowego 10.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 2.404,47 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 1.116,12 zł, koszty usług dodatkowych: ubezpieczenie na życie 331,00 zł, koszty z tytułu karty kredytowej 957,35 zł*, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,88%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 12.404,47 zł (raty równe) wysokość rat wynosi 308,78 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.   
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie. Szczegóły w regulaminie promocji oraz w Oddziałach Banku.