Nowe zdjęcie

Bank Spółdzielczy przejmuje Lubuską SKOK

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
03-10-2017

 

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie informuje, iż w dniu 2 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Zielonej Górze (Lubuska SKOK) przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.

 

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w Lubuskiej SKOK depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia Lubuskiej SKOK przez bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków Lubuskiej SKOK wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku Spółdzielczego we Wschowie.

 

Sytuacja Banku Spółdzielczego we Wschowie pozwala na przejęcie Lubuskiej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy. Aktywa przejmowanej Lubuskiej SKOK stanowią 0,82% wartości aktywów Banku Spółdzielczego we Wschowie. Bank Spółdzielczy we Wschowie spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK.

 

Z dniem 3 października 2017 r. zarząd majątkiem Lubuskiej SKOK obejmuje zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie. Z dniem 31 października 2017 r. Lubuska SKOK zostanie przejęta przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

 

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Banku Spółdzielczego we Wschowie w proces restrukturyzacji sektora SKOK.

 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=58853&p_id=18