Nowe zdjęcie

Władze Banku

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE:

Prezes Zarządu Sebastian Nietyksza
Wiceprezes Zarządu Elżbieta Olszewska
Wiceprezes Zarządu Michał Przyjemski

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE:

Przewodniczący

Tadeusz Dziubaty

Zastępca Przewodniczącego

Igielski Edward

Sekretarz

Borkowska Maria

Członek

Brzechwa Władysław

Członek

Dokurno Witold

Członek

Kałużny Andrzej

Członek

Komarnicki Roman

Członek

Krawiec Marian

Członek

Rzyski Krzysztof

Członek

Lipowczyk Kazimierz

Członek

Zając Krzysztof