Nowe zdjęcie

Więcej korzyści z Rodzina 500+

Złóż wniosek Rodzina 500+
 

  • łatwo i szybko – wniosek Rodzina 500+ bezpłatnie złożysz za pośrednictwem swojej bankowości internetowej
  • online – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) otrzymasz na podany we wniosku adres e-mailowy
  • bez kolejek – pieniądze regularnie będą wypłacane na wskazane we wniosku konto

Przypominamy, iż klienci, którzy chcą otrzymywać świadczenie w ramach Programu Rodzina 500+ z zachowaniem ciągłości otrzymywania świadczenia, powinni złożyć nowy wniosek najpóźniej do 31.08.2017 roku.

 

Rola Banku:

  • Bank Spółdzielczy we Wschowie umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ poprzez bankowość internetową. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, na stronie z komunikatem potwierdzającym wysłanie wniosku w ramach tej samej sesji logowania.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku.


Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.