Nowe zdjęcie

Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
9-06-2017

Bank Spółdzielczy we Wschowie znalazł się wśród liderów rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycji 2017, zorganizowanego przez miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS), zajmując 4 miejsce  w kategorii „Największe banki”.


Ranking sporządzono na podstawie badań ankietowych banków działających na koniec 2016 r. w zrzeszeniach SGB-Banku S.A.  i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., a także poza ich strukturami. Pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe za ostatnie lata  – na ich podstawie wyłoniono 100 najlepszych banków spółdzielczych.