Nowe zdjęcie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim

W siedzibie firmy realizowany jest projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020