Nowe zdjęcie

Ankieta

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji

Ankieta satysfakcji Klientów

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak Klienci oceniają współpracę z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Uzyskane odpowiedzi pozwolą na jeszcze lepsze dostosowanie obsługi oraz oferty do Państwa potrzeb i oczekiwań.

 • Od ilu lat jest Pani/Pan Klientem naszego Banku?

 • Czy korzysta Pan z usług Banku Spółdzielczego we Wschowie jako klient indywidualny czy jako klient biznesowy?

 • Z jakiego produktu Pani/Pan korzysta?

  (jeżeli liczba produktów finansowych jest większa niż jeden i w tym zawiera się konto osobiste, proszę zaznaczyć odpowiedni rodzaj konta)

 • W jakim jest Pani/Pan wieku?

 • Prosimy podać płeć:

 • Gdzie korzysta Pani/Pan z produktów i usług Banku Spółdzielczego we Wschowie

 • Proszę ocenić w jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z poniższych elementów przy korzystaniu z usług Banku Spółdzielczego we Wschowie

  (skala od 1 do 5, gdzie 1 oznacza - jestem bardzo niezadowolona/y, a 5 - jestem bardzo zadowolona/y).

  Zakres oferty produktowej:

  Uzasadnienie opinii:

  Cena usług bankowych

  Uzasadnienie opinii:

  Funkcjonowanie systemu bankowości internetowej

  Uzasadnienie opinii:

  Sprawność procesu realizowania usług bankowych

  Uzasadnienie opinii:

  Kompetencje i profesjonalizm pracowników banku

  Uzasadnienie opinii:

  Uprzejmość i życzliwość pracowników banku

  Uzasadnienie opinii:

  Inicjatywa banku w informowaniu o nowych produktach i możliwościach oferowanych przez bank

  Uzasadnienie opinii:

  Komfort, wygoda i wygląd placówek banku

  Uzasadnienie opinii:

  Lokalizacja placówek banku

  Uzasadnienie opinii:

  Wiarygodność i prestiż banku

  Uzasadnienie opinii:

 • Proszę pomyśleć o swoich doświadczeniach z naszym Bankiem. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan jakość oferowanych przez Bank usług?

 • Jakie ma Pani/Pan plany dotyczące korzystania z oferty Banku Spółdzielczego we Wschowie w ciągu najbliższych 6 m-cy? Czy zamierza Pani/Pan:

 • Czy w porównaniu do innych banków, ogólna jakość usług/obsługi w Banku Spółdzielczym we Wschowie jest:

 • Gdyby miał Pani/Pan komuś polecić Bank Spółdzielczy we Wschowie, to na ile jest prawdopodobne, że poleciłby Pani/Pan nasz bank?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.